Zaharlanishdan ehtiyot bo’lish chora va tadbirlari

Zaharlanishdan ehtiyot bo’lish chora va tadbirlari

Zaharlanishdan saqlanish

Ba’zan kutilmagan joyda zahar ichib qo’yish mumkin. Goho qaynatilayotgan qozonga yoki sirka solingan idishlarga katakesak, qoraqurt va chayon kabi yomon narsalar tushib qoladi. Chunki ko’p hasharotlar sharob hidini yaxshi ko’radi va unga tezda yetib boradi. Goho ular sharob idishlarida o’lib qoladi. Ba’zan sharobni ichib idishga qusadi. Shuning uchun uy shiplari, katta daraxtlar tagi va sero’t joylardan ehtiyot bo’lish kerak.

Zahar o’z kayfiyati, surati va butun javhari bilan ta’sir qiluvchi bo’ladi. Birinchi xil zaharlar “Dengiz quyoni” kabi o’yib yeb, chiruvchi yoki afyun kabi qizdiruvchi yoki kuydirilgan qo’g’oshin kabi badandagi nafas yo’llarini to’suvchi bo’ladi.

Butun javhari bilan ta’sir qiluvchi zaharga kelsak, bu zaharlarning eng yomonidir. Ba’zi zaharlar bir a’zoning o’ziga, masalan, qovuqqa, o’pkaga ta’sir qiladi. Zaharning inson mijozini o’zgartirishi, biror a’zoni qizitishi yo unga ta’sir ko’rsatishi to’g’risida gapirilganda, uning biror muddatdan keyin ta’sir qilishi mumkinligi ko’zda tutiladi. Bundan terlash va zaharni tarqatib yuborish orqali yoki unga qarshi davo qilish bilan qutulib qolinadi. Bilingki, uvishtiruvchi zahar juda kuchsiz va boshqa jihatda juda kuchli ta’sir qiladi.

Qaysi jihat g’olib bo’lsa, hukm o’shanda bo’ladi. Yurak issiq mijozli bo’lsa, bunday zaharlarga qarshi turadi.

Issiq badan zaharning og’ir javharini suyultiradi. Arteriyalar esa o’zining kuchli harakati bilan ergashib, siqilgan paytlarida tortadi.

Shu sabab bu xil zahar issiq badanlarga ko’proq zarar yetkazadi. Buning ustiga bu zaharlar bilan mijoziga zid bo’ladi. Issiq mijozlizaharlar haqidagi so’z ham shundan iborat. Chinki issiq mijoz issiq zaharlarga qarshi turib, ularni yurakdan haydaydi va quvvatini tarqatadi. Lekin issiq mijozli badan arteriyalari ularni tortadi. Natijada sovuq zaharlardagidek holat yuz beradi. Jolinus deydi: “Quniyun, aqonit yoki boshqa biron o’ldiruvchi zahar olamni o’ldiradi, ammo chug’urchuqlarni o’ldira olmaydi.

zahar chug’urchiq badanidan ta’sirlanib, ozuqaga aylanganidan keyingina uning yuragiga yetib boradi. Oqsilda badan yo’llarining kengligi, haroratining va zahar tortivchi arteriyalar harakatining kuchliligi sababli yurakka tezroq yetib boradi. Ammo ta’sir qiluvchi va ta’sirlanuvchi quvvatlar o’rtasidagi munosabatlarni ham ko’zda tutish kerak”. Jolinusning aytishicha, keksa ayollar oldin aqonitdan juda ozginadan yeb, keyin uni davom ettiraveradilar. Nihoyat tabiatlari shunga o’rganadi va uni qo’rmasdan iste’mol qiladigan bo’lib qoladilar hamda aqonit ularga hech bir zarar qilmaydi.

Hoji Mengnazar Rustam o’g’lining “Dard borki, Darmon bor” kitobidan

Текст на русском
Меры предосторожности и меры против отравления

Избегайте отравления

Иногда можно выпить яд в неожиданном месте. Иногда в кипящий котел или емкости с уксусом попадают такие вредные существа, как тараканы, черные черви и скорпионы. Ведь многие насекомые любят запах вина и быстро до него добираются. Иногда они умирают в винных бутылках. Иногда его рвет в миску после употребления вина. Поэтому следует быть осторожным с потолков домов, под большими деревьями и в тихих местах.

Захар будет впечатлять своим настроением, образом и всей сутью. Первые виды ядов бывают едкими, гнилостными, как у морского зайца, или зажигательными, как опиум, или едкими, как горящий уголь.

Что касается яда, то это худший из всех ядов. Некоторые яды поражают непосредственно один орган, например, мочевой пузырь, легкие. Когда говорят, что яд изменяет человека-клиента, нагревает орган или воздействует на него, имеется в виду, что он может подействовать через определенный промежуток времени. Этого можно избежать, потея и рассеивая яд или противоядие. Имейте в виду, что жалящий яд очень слаб и очень силен в других отношениях.

Какая сторона победит, так и будет вынесен вердикт. Если у сердца есть горячий покупатель, оно устоит перед такими ядами.
Теплое тело разбавляет тяжелое вещество яда. А артерии следуют за его сильным движением и тянут при его сжатии.

По этой причине этот вид яда наносит больше вреда теплым телам. Вдобавок ко всему, он противоречит своему покупателю ядами. Именно об этом говорит поговорка о продажах теплых клиентов. Горячий клиент противостоит горячим ядам, изгоняя их из сердца и рассеивая их энергию. Но артерии тела с горячими клиентами их влекут. В результате возникает состояние, похожее на простудные яды. Джолин говорит: «Куниун, агонит или любой другой смертельный яд убивает мир, но не может убить тараканов.

яд достигает его сердца только после воздействия на него тела слизняка и превращается в пищу. Благодаря ширине каналов тела, температуре и прочности сосудов яд быстрее достигает сердца. Но следует также соблюдать отношения между влияющими и влияющими силами». Иолин говорит, что старые женщины сначала едят очень мало аконита, а затем продолжают есть его. Наконец их натуры привыкают к нему, и они едят его без страха, и аконит не причиняет им вреда.

Foydali Maslahatlar, Salomatlik, Salomatlik sirlari, Salomatlik sirlari, Xirurgiya
Zaharlanishdan ehtiyot bo’lish chora va tadbirlari