Farovonlik va yetishmovchilik haqida maqollar to’liq malumot oling

mac da xatolarni qidirish macos da spotlight indeksini qanday tiklash mumkin haqida malumot 65ce39748cf38

Farovonlik va yetishmovchilik haqida maqollar to’liq malumot oling Akangda bo’lsa, so’raysan, Uyingda bo’lsa, yalaysan. Arpa yegan ot o’ynar, Makka yegan tot o’ynar. Ariq to’ymasa, baliq to’ymas. Balig’i yo’q ko’li qursin, Kiyigi yo’q cho’li qursin. Bermasa ham boy yaxshi, Yemasang ham moy yaxshi. Bir tariqdan bo’tqa bo’lmas. Bir tovuqqa ham don kerak, ham suv. Bir qishga … Читать далее

Farosat va farosatsizlik haqida maqollar to’liq malumot oling

mac da xatolarni qidirish macos da spotlight indeksini qanday tiklash mumkin haqida malumot 65ce39748cf38

Farosat va farosatsizlik haqida maqollar to’liq malumot oling Avval — non, keyin in’om. Avval o’z aybingni bil, So’ngra boshqadan kul. Avval o’zingga boq, So’ngra nog’ora qoq. Avval o’yla, keyin so’yla. Azadorni to’yga zo’rlama. Ana-mana deguncha, Yaxshi-yomonni bilgin. Anglamay gapirgan og’rimay o’lar. Aravani ot oldiga chiqarib bo’lmas. Arzimasa arzonga ham olma. Arpani xom o’rma, Kelinni sepsiz … Читать далее

Faqirlik va boylik haqida maqollar to’liq malumot oling

mac da xatolarni qidirish macos da spotlight indeksini qanday tiklash mumkin haqida malumot 65ce39748cf38

Faqirlik va boylik haqida maqollar to’liq malumot oling Amirning oshidan Faqirning mushti yaxshi. Beva xotinning tushiga er kirar, Kambag’alning tushiga — yer. Bevaga bozor bo’lmas, Yetimga — hayit. Bedavlat bozorga borsa, Shum xabar keltirar. Bedavlatdan osh qochar. Bedavlatlik bo’lgan so’ng, Qarindoshlar g’ash bo’lar. Badavlatlik bo’lgan so’ng, Begonalar do’st bo’lar. Bedavlatning noni yarim. Bepul bozorga borguncha, … Читать далее

Erk va erksizlik haqida maqollar to’liq malumot oling

mac da xatolarni qidirish macos da spotlight indeksini qanday tiklash mumkin haqida malumot 65ce39748cf38

Erk va erksizlik haqida maqollar to’liq malumot oling Birovga qui bo’lgandan Ko’pchilikka bo’ysungan yaxshi. Birovning qoiida o’g’il bo’lguncha, O’z uyingda qui bo’l. Bo’ynidan bog’langan it ovga yaramas. Darding bo’lsa bo’lsin, qarzing bo’lmasin. Devonaga ikki dunyo barobar. Devonaga yo’l bo’lsin, deb bo’larmi. Dunyo — bevafo, mol-dunyo — bebaqo. Yegan og’iz uyalar. Iso ham o’z yo’liga, Muso … Читать далее

Epchillik va noshudlik haqida maqollar to’liq malumot oling

mac da xatolarni qidirish macos da spotlight indeksini qanday tiklash mumkin haqida malumot 65ce39748cf38

Epchillik va noshudlik haqida maqollar to’liq malumot oling Abjir bo’lsa farzanding, Cho’ldan non terar. Yalqov bo’lsa farzanding, Yerdan don termas. Baytal chopib, poyga olmas. Balaq turilmay, baliq tutilmas. Bebarorlik bo’lmasa, Kelin tushda gapirmas. Bilaman — dedim, tutildim, Bilmayman — dedim, qutuldim. Bilgan odam qo’li bilan quyon ovlar. Bilmaganga bit o’ldirish qiyin. Bir shaltoqning ishini Yigirma … Читать далее

Ehtiyotkorlik va ehtiyotsizlik haqida maqollar to’liq malumot oling

mac da xatolarni qidirish macos da spotlight indeksini qanday tiklash mumkin haqida malumot 65ce39748cf38

Ehtiyotkorlik va ehtiyotsizlik haqida maqollar to’liq malumot oling Avaylab so’zla so’zingni, Devorning ham qulog’i bor. Avaylab uchmagan qush Qanotidan ayrilar. Avval otingni taqala, Keyin yo’l tarda. Ayolning nozidan qo’rq, Ahmoqning — so’zidan. Ayiqni yo’qlasang, tayoq ol. Aytgan joyning zavqi bor, Aytmagan joyning — xavfi. Aytgan so’zni yutib bo’lmas. Aytilmagan sir — dilingning siri. Aytgan so’ng … Читать далее

Ehtiyoj va zaruriyat haqida maqollar to’liq malumot oling

mac da xatolarni qidirish macos da spotlight indeksini qanday tiklash mumkin haqida malumot 65ce39748cf38

Ehtiyoj va zaruriyat haqida maqollar to’liq malumot oling Boshi og’rimaganning xudo bilan nima ishi bor. Buzoq somonxonani bo’shatar, Bola — nonxonani. Burunni sassiq deb kesib bo’lmas. Bo’rini ko’rsa, ovul iti birlashar. Bo’rining qulog’i — ovda. Gadoga oq xalta ham bir, ko’k xalta ham. Dunyoning kerakligini bozorda bildim, Oxiratning kerakligini — mozorda. Yog’och suvdan to’ymas. Jon … Читать далее

Donolik va nodonlik haqida maqollar to’liq malumot oling

mac da xatolarni qidirish macos da spotlight indeksini qanday tiklash mumkin haqida malumot 65ce39748cf38

Donolik va nodonlik haqida maqollar to’liq malumot oling Adashgan aqldan ozar. Adashmagan til, Toyrilmagan tuyoq yo’q. Ayolning husni pardozda emas, aqlida. Aybini yashirmoq nodonlar ishi. Aynlining bolasi qarg’aning tilini bilar. Ayron osh bo’lmas, Nodon — bosh. Aytguvchi nodon bo’lsa, Tinglovchi dono kerak. Amalga qarama, aqlga qara. Anqov o’yin buzar, Tentak — uyin. Achchig’ing oldin yursa, … Читать далее

Do’stlik va dushmanlik haqida maqollar to’liq malumot oling

mac da xatolarni qidirish macos da spotlight indeksini qanday tiklash mumkin haqida malumot 65ce39748cf38

Do’stlik va dushmanlik haqida maqollar to’liq malumot oling Ablah do’st dushmandan yomon, Ne hiyla bilsa, ishlatar oson. Ajal olib kelsa yov, O’ldir, berma hech ayov. Aybsiz do’st izlagan do’stsiz qolar. Arpa-bug’doy bir kuningga yaraydi, Sodiq do’sting o’lguningcha yaraydi. Ash dushman do’st bo’lmas, Qaynab qoni qo’shilmas. Asli dushman el bo’lmas, Etakni kessang, yeng bo’lmas. Ash dushman … Читать далее

Dehqonchilik va chorvachilik haqida maqollar to’liq malumot oling

mac da xatolarni qidirish macos da spotlight indeksini qanday tiklash mumkin haqida malumot 65ce39748cf38

Dehqonchilik va chorvachilik haqida maqollar to’liq malumot oling Arpa yotsa, ombor sol. Arpaga — o’rim, Bug’doyga — ko’rim. Bedov boylovda semirar, Qo’y-qo’zi — yaylovda. Bir yil tariq eksang, bir yil shudgor qil. Bir yil tut ekkan kishi Qirq yil gavhar terar. Bog’bon bog’ini tuzar, Dehqon dalasin suzar. Bog’bon bo’lsang, sarxar qil, Dehqon bo’lsang, shudgor qil. … Читать далее