Zahar turlari qanday bilinadi va davolanadi

Zahar turlari qanday bilinadi va davolanadi

Zahar turlari qanday aniqlanadi

Goho zaharlarning qaysi turidan ekaniga qarab badanga foyda bo’ladigan ma’lumotlar olinadi. Agar achishish, shol bo’lish, ich burash va o’yib yeyish kabi holat paydo bo’lsa, zaharning zirnix, margimush va o’ldirilgan simob kabi o’tkir, tez va issiq dorilar xilidan ekanligi bilinadi. Agar qattiq alangalanish, ko’p terlash, ko’z qizarishi, behuzurlik va tashnalik, og’ir uyqu, uvishish va sovuq qotish paydo bo’lsa, zaharning uvishtiruvchi narsalar jumlasidan ekani ma’lum bo’ladi.

Quvvat tushishi, sovuq ter, behushlikdan boshqa holat yuz bermasa, bu butun javhari bilan insonga zidlashadigan zaharlardan bo’lib, eng yomonidir. Goho ularning hididan dalil olinadi. Masalan, afyun ichgan kishidan uning hidi kelib turadi. Yoki biror a’zoning hididan, masalan “aqonit” chirituvchi zaharlar ichilganda og’iz hididan dalil olinadi. Yoki qustirib ko’rib, ichilgan zaharga dalil olinadi. Zahar ichgan kishi qustirilsa, ichilgan zaharning javhari ko’zga tashlanishi ehtimoldan uzoq emas. Goho buzuq hidining mazasidan ham bilinadi. Masalan , kuydirilgan qo’rg’oshin, ganch, qotgan qon va ivigan sutni ko’rib bilinadi.

Zaharlanishning belgilari

Zaharlangan kishi o’zidan ketsa va ko’zi olayib, ko’z qorachig’i ko’rinmay qolsa, uning tuzalishi qiyinlashadi. Ko’zi qizarib, tili osilib qolsa ham, puls tushib sovuq ter chiqsa, yomonlik belgisidir. Bu holda kamdan-kam kishi tirik qoladi.

Zaharga qarshi dorilar

Zaharga qarshi dorilar zaharning yurakka yetishiga yo’l qo’ymaydi. Ular Abu Jahl tarvuzi, qizil kesak, tog’ archasining bujuri va sambitguli bu sohada ajoyib va tengsiz dorilardir. Shuningdek, daraxt pokagidan ikki dirhami sirka bilan istemol qilinadi.

Yovvoyi gulxayri, uning urug’i, bargi, zaytun yog’i bilan bo’yimodaron ichiriladi. Temirtikanning siqib olingan suvi, sabzi urug’i, sassiq kavrak ildizi va urug’i juda ajoyib dorilardan sanaladi.

Zaharli zamburug’ va qo’ziqorin

Zamburug’ning zaharli xilini iste’mol qilish xavflidir. Uning zararli xili zararsiz deb tanilgan joylarda o’smaydi. Balki iflos joylarda, hasharotlarning inlari oldida va daraxtlar tagida bitadi. Qorasi, ko’ki va tovus ranglarining hammasi yomondir. Bunda zabha, nafas qisilishi, qorin va me’da dam bo’lishi, hiqichoq, ich burab og’rishi, rang sarg’ayishi, puls tushishi, qaltirash, behushlik va sovuq ter paydo bo’ladi, so’ng o’ldiradi.

Qovurilgan go’shtning zaharga aylanishi

Qanday go’sht bo’lishidan qat’iy nazar, uni qovurilgandan keyin o’rab berkitib qo’ymaslik, balki havo tegib turishi uchun ochiq qoyishi kerak. Chunki o’rab qo’yilganda bu go’sht zaharlikka aylanib, behuzurlik va ich ketishiga sabab bo’ladi. Uni yegan kishi, bir ikki kun aqlini yo’qotadi, og’ir uxlaydi, ba’zan o’ladi.

Davolash: Kasalga behi qaynatmasi va Gilsapsar qaynatmasiga olma shirasini qo’shib, xushbo’y sirka ichirilsa, foyda qiladi.

Hoji Mengnazar Rustam o’g’lining “Dard borki, Darmon bor” kitobidan.

Текст на русском
Как определить и лечить ядовитый плющ

Иногда, в зависимости от вида яда, получают информацию, которая пойдет на пользу организму. Если есть боль, паралич, рвота и прием пищи, то известно, что яд от острых, быстродействующих и горячих лекарств, таких как цинникс, маргимуш и убитая ртуть. Если появляются сильное воспаление, обильное потоотделение, покраснение глаз, тошнота и жажда, тяжелый сон, покалывание и холодовая скованность, известно, что яд находится среди едких веществ.

Если нет другого состояния, кроме слабости, холодного пота и беспамятства, то это один из самых страшных ядов против человека в целом. Иногда доказательства получают по их запаху. Например, человек, принявший опиум, пахнет опиумом. Либо показания получают по запаху органа, например, по запаху изо рта при употреблении «агонитных» гнилостных ядов. Или при рвоте получают доказательства яда. Если человека, выпившего яд, рвет, велика вероятность, что руда яда обнажится. Гохо также известен своим неприятным запахом. Например, рассматриваются жженый свинец, гуанч, свернувшаяся кровь и свернувшееся молоко.

Симптомы отравления
Если отравленный потеряет сознание, а глаз будет удален, а зрачок не будет виден, ему будет трудно восстановиться. Даже если глаза красные и язык высунут, если пульс падает и выступает холодный пот, это плохой знак. В этом случае выживут немногие.

Противоядные препараты
Противоядие предотвращает попадание яда в сердце. Это арбуз Абу Джахл, красный кесак, горная ель бужур и самбитгул – превосходные и непревзойденные лекарства в этой области. Также два дирхема коры дерева употребляют с уксусом.

Дикая календула, ее семена, листья и оливковое масло употребляют в пищу в течение всего года. Отличными лечебными средствами считаются сок гречихи, семена моркови, корень и семена горькой тыквы.

Ядовитый гриб и гриб
Употребление в пищу ядовитых грибов опасно. Его вредные виды не растут в заведомо безвредных местах. Возможно, растет в грязных местах, перед гнездами насекомых и под деревьями. Черный, синий и павлиньи цвета — все плохо. Он вызывает боль, одышку, беспокойство в животе и желудке, икоту, боль в животе, желтый цвет, слабый пульс, тремор, потерю сознания и холодный пот, а затем убивает.

Превращение жареного мяса в яд
Неважно, какое это мясо, его не следует заворачивать после жарки, а следует оставить открытым, чтобы воздух мог его касаться. Потому что в завернутом виде это мясо становится ядовитым и вызывает тошноту и диарею. Человек, съевший его, на день-два теряет рассудок, крепко спит, а иногда и умирает.

Лечение: Больному поможет добавление яблочного сока в отвар айвы и гильсапсарского отвара и питье ароматного уксуса.

Foydali Maslahatlar, Salomatlik, Salomatlik sirlari, Salomatlik sirlari, Xirurgiya
Zahar turlari qanday bilinadi va davolanadi