Bola sog’ligi va xulqi haqida

Bola sog’ligi va xulqi haqida

Bola tarbiyasi

Bolalarning xulqlarini mo’tadillikda saqlashga alohida e’tibor berish kerak. Bunga esa bolani qattiq, qo’rqish, qayg’u va uyqusizlikdan saqlash orqali erishiladi, Hamma vaqt bolaning istagan narsasini muhayyo qilishga va istamaganini uzoqlatishga tayyor turish kerak. Bunda ikki manfaat bor. Biri bolaning ruhi uchun bo’lib, u yoshlikdan boshlab yaxshi xulqli bo’lib o’sadi va keyinchalik bu unga ajralmas malaka bo’lib qoladi.

Ikkinchisi uning badani uchundir, chunki yomon xulq mijoz buzilishlaridan bo’ladi. Shuningdak, agar yomon xulq odatga kirib qolsa, mijoz buzilishini keltirib chiqaradi. Masalan g’azab kuchli qizdiradi, qayg’u kuchli quritadi. Hafsalasizlik nafsoniy quvvatni bo’shashtirib, mijozni balg’amlilikka moyil qiladi.

Xulqning mo’tadilligi natijasida ham nafs, ham badan uchun sog’lik saqlanadi. Bola uyqusidan uyg’onganida uni issiq suvda ozgina tuz tashlab cho’miltirilsa, uzoq vaqt shamollash kam kuzatiladi. Keyin bola uzoq o’ynaydi. So’ngra yana cho’miltiriladi va ovqatlantiriladi. Mumkin qadar ovqatdan keyin suv bermaslikka harakat qilish kerak.

Maktab yoshiga yetgan bola tarbiyasi

Bola olti yoshga yetgach, uni murabbiy va muallim ixtiyoriga topshiriladi. Ta’lim asta-sekinlik bilan berilishi kerak. Birdaniga uni kitobga bog’lab qo’ymaslik kerak. Bola bu yoshga yetganida , issiq suvda cho’milish biroz kamaytiriladi. Ovqat yeyish oldidan ko’proq badantarbiya qilish buyuriladi. Bolaga achchiq suv berish mumkin emas, ayniqsa, uning mijozi issiq va ho’l bo’lsa. Chunki bu unda ortiqcha savdo tug’dirib, zarar yetkazadi. Bu zarar bolalarga tez va osonlik bilan ta’sir qiladi. Chunki ularning safrolari siydik bilan chiqarilganligi sababli ko’paymaydi va ularning bo’g’inlari namlanishga muhtoj emasdir. Bolaga toza, salqin va shirin suvni istagancha berish mumkin.

Bolalar o’n to’rt yoshga yetganlaricha ularning tadbirlari shulardan iboratdir. Yana shuni ham esda tutish kerakki, bolalarda kun sayin namlik kamayib, ularning badanlari qurib va qotib boradi.

Shu sababli badantarbiyani asta- sekin kamaytira borish kerak. Bolalik va o’smirlik orasidagi yoshda bolalar faqat yengil harakatlarnigina,qilishlari lozim.

Hoji Mengnazar Rustam o’g’lining “Dard borki, Darmon bor” kitobidan.

Текст на русском
О здоровье и поведении ребенка

Особое внимание следует уделять умеренному поведению детей. И это достигается тем, что ребенок не будет ригидным, испуганным, грустным и бессонным, а всегда будет готов дать ребенку то, что он хочет, и отгородиться от того, чего он не хочет. В этом есть два преимущества. Одна для души ребенка, которая с юности вырастает воспитанной и впоследствии становится для него незаменимым навыком.

Второй — для его тела, потому что плохое поведение — от нарушений клиента. Также, если плохое поведение войдет в привычку, у клиента разовьется расстройство. Например, гнев сильно разогревает, печаль сильно иссушает. Фрустрация истощает эмоциональную энергию и делает клиента склонным к мокроте.

В результате умеренности поведения сохраняется здоровье и души, и тела. Когда ребенок просыпается, если его купают в горячей воде с небольшим количеством соли, простудные заболевания редко наблюдаются длительное время. Потом ребенок долго играет. Затем их снова купают и кормят. Старайтесь по возможности не давать воду после еды.
Работа с ребенком школьного возраста

Когда ребенок достигает шестилетнего возраста, его доверяют тренеру и учителю. Воспитание нужно давать постепенно. Не следует сразу привязываться к книге. Когда ребенок достигает этого возраста, купание в горячей воде несколько сокращают. Перед едой рекомендуется больше заниматься спортом. Нельзя давать ребенку горькую воду, особенно если его клиент горячий и мокрый. Потому что это создает избыточную торговлю им и наносит ущерб. Этот вред влияет на детей быстро и легко. Потому что их желчь не увеличивается за счет выделения с мочой, а их суставы не нуждаются в увлажнении. Вы можете давать ребенку чистую, прохладную и сладкую воду столько, сколько он захочет.

Пока дети не достигнут четырнадцатилетнего возраста, их деятельность состоит из этого. Также следует помнить, что у детей с каждым днем ​​уменьшается влажность, а их тела становятся сухими и жесткими.

Поэтому физкультуру следует сокращать постепенно. Между детством и юностью дети должны делать только легкие движения.

Chaqaloq tarbiyasi, Salomatlik, Salomatlik sirlari, Salomatlik sirlari, Xirurgiya
Bola sog’ligi va xulqi haqida