Uy xo‘jalik asboblari haqida topishmoqlar to’liq malumot oling

mac da xatolarni qidirish macos da spotlight indeksini qanday tiklash mumkin haqida malumot 65ce39748cf38

Uy xo‘jalik asboblari haqida topishmoqlar to’liq malumot oling Og‘zi do‘ppidek, Ichi qizil, xumdek. (Tandir) Shum kampir, Shumaloq kampir, Ikki beti yumaloq kampir. (Tandir) Og‘zi qora ko‘k tozim, Kuniga to‘qqiz kiyik oladi. (Tandir) Alomat-a, alomat, Ichi qizil qiyomat. Ho‘l urdim, Quruq chiqdi. (Tandir, non) Osti lop-lop, Usti lop-lop, O’rtasida kumush qoplab. (Rapida) O’zi bitta, Qulog‘i to‘rtta. … Читать далее

Mehnat, ish qurollari haqida topishmoqlar to’liq malumot oling

mac da xatolarni qidirish macos da spotlight indeksini qanday tiklash mumkin haqida malumot 65ce39748cf38

Mehnat, ish qurollari haqida topishmoqlar to’liq malumot oling To‘rda turgan to‘rt yigit, To‘rtovi ham mard yigit. (Cho‘p savag‘ich) Bizning uyda to‘rt kampir, To‘rtovi ham mard kampir. (Savag‘ich) Qorong‘i uyda ko‘p polvon olishadi. (Cho‘p savagich) Biznikida bitta kishi, Og‘zida qirqta tishi. (Jun tarog‘i) Oqqina kuchuk xov-xov etdi, Qorni to‘yib ag‘nab ketdi. (Urchuq) Guv-guv etadi, Marg‘ilon ketadi. … Читать далее

Oziq-ovqatlar haqida topishmoqlar to’liq malumot oling

mac da xatolarni qidirish macos da spotlight indeksini qanday tiklash mumkin haqida malumot 65ce39748cf38

Oziq-ovqatlar haqida topishmoqlar to’liq malumot oling Bir qo‘yim bor, Turib semirar. (Xamir) Oq qo‘yim bor, So‘ysam qoni yo‘q. (Xamir) Yumalatsam joni yo‘q, Yulib olsam qoni yo‘q. (Xamir) Mushtlab-mushtlab urarlar, Muncha gunoh qilibman. O’tga solib yoqarlar, Muncha osi bo‘libman. Muncha meni xorlarlar, Bilmam nima qilibman. Muncha meni sevarlar, Qanday shirin bo‘libman. (Xamir, non) Xom soldim, Pishiq … Читать далее

Poliz ekinlari va sabzavot haqida topishmoqlar to’liq malumot oling

mac da xatolarni qidirish macos da spotlight indeksini qanday tiklash mumkin haqida malumot 65ce39748cf38

Poliz ekinlari va sabzavot haqida topishmoqlar to’liq malumot oling Xo‘ppa semiz, Bir tuki yo‘q. (Tarvuz) Uzoqdan yaldir-yuldur, Yoniga kelsam qulfi-kalit. (Tarvuz) Ko‘kkina qo‘zim, quvanda turib semiradi. (Tarvuz) Men ajab hayronman bir narsaga, Qoziqda boylovli turibdi-yu, Onasi bolasining qornida. (Tarvuz) Jumboq qo‘ydim, jubin top, Yumaloq biyning otin top. Tag‘i qo‘ydim, tag‘i top, Tolli biyning otin top. … Читать далее

Ekin va o‘simliklar haqida topishmoqlar to’liq malumot oling

mac da xatolarni qidirish macos da spotlight indeksini qanday tiklash mumkin haqida malumot 65ce39748cf38

Ekin va o‘simliklar haqida topishmoqlar to’liq malumot oling Abdal buva ariqdir, Og‘zi, burni murriqdir. (G’o‘za)Chopsang kular, Chopmasang o‘lar. (Paxta) Og‘zini ochib yerga qaraydi, Og‘zidan oq ko‘pik sochadi. (Paxta) Qorday oppoq, Yungday yumshoq. (Paxta) Ildizi yerda, Yulduzi ko‘kda. (Paxta) Kichkina xurmacha, Og‘izlari burmacha. (Ko‘sak) Yerdan ko‘karib chiqar, Bag‘ridan oltin oqar. (Paxta) Momiqqina onasi, Yog‘liqqina bolasi. (Paxta, … Читать далее

O’simliklar dunyosi haqida topishmoqlar to’liq malumot oling

mac da xatolarni qidirish macos da spotlight indeksini qanday tiklash mumkin haqida malumot 65ce39748cf38

O’simliklar dunyosi haqida topishmoqlar to’liq malumot oling Hasan aka tikka turadi, Bolalari chapak chaladi. (Terak, barglari) Bolalari qarsak chaladi, Onalari o‘yinga tushadi. (Terak, barglari) Yozda ham qishda, Bir xil kiyimda. (Archa) Otasi uyda qolar, Bolasi bozor borar. (Mevali daraxt)Kichkina qozonning oshi totli. (Yong‘oq) Kichkina dekcha, Ichi mazaliqcha. (Yong‘oq)Kichkina qozon, Jingla palov. (Yong‘oq) Kichkina qozon, Jikr … Читать далее

Hasharotlar haqida topishmoqlar to’liq malumot oling

mac da xatolarni qidirish macos da spotlight indeksini qanday tiklash mumkin haqida malumot 65ce39748cf38

Hasharotlar haqida topishmoqlar to’liq malumot oling Kichkina mitti, Shoxini tirab suv ichdi. (Ari) Zuv-zuv borar, Zuv-zuv kelar. Doston o‘qir, G’alvir to‘qir. (Ari) Uchib yurgan qarg‘aning Inin buzib bo‘lami? (Ari) Tutdan bizga ko‘ylak to‘qir. (Ipak kurti) Ko‘k yeb, oltin o‘raydi. (Ipak qurti) Daraxt shoxida sakson tuxum. (Ipak kurti) Bir qushim bor, suyagi yo‘q. (Kapalak) Qanoti bor, … Читать далее

Parranda va qushlar haqida topishmoqlar to’liq malumot oling

mac da xatolarni qidirish macos da spotlight indeksini qanday tiklash mumkin haqida malumot 65ce39748cf38

Parranda va qushlar haqida topishmoqlar to’liq malumot oling Erta turadi, Jar chaqiradi. (Xo‘roz) Boshi taroq, Dumi o‘roq. (Xo‘roz) Bir qo‘shnim bor avval boshdan, Soqoli uning qizil go‘shdan. Sahar turib shovqin solar, Xabari yo‘q hech bir ishdan. (Xo‘roz) Ovozasi azonda, Mazaligi qozonda. (Xo‘roz) Saharxez so‘fi, Tuynukda bibiotin. (Xo‘roz, tovuq) Jonlidan jonsiz do‘raydi, Jonsizdan jonli do‘raydi. (Tovuq, … Читать далее

Hayvonot dunyosi haqida topishmoqlar to’liq malumot oling

mac da xatolarni qidirish macos da spotlight indeksini qanday tiklash mumkin haqida malumot 65ce39748cf38

Hayvonot dunyosi haqida topishmoqlar to’liq malumot oling Shildir-shildir suv kechar, Oyog‘i suvga tegmas. (Tug‘ilmagan qulun) Suvday chopadi, Manzilga yetadi. (Ot) To‘rt oyoqli, Temir tuyoqli. (Ot) To‘rt oy, yigirma to‘rt yulduz. (Otning taqasi, mixi) Suvga tushsa mingta, Suvdan chiqsa bitta. (Otning dumi) Quyon emas, Uzun quloq, Ot emas, To‘rtta tuyoq. (Eshak) Katta takam besoqol. (Eshak)Tapir-tupir to‘rtovlon, … Читать далее

Ertakli topishmoqlar to’liq malumot oling

mac da xatolarni qidirish macos da spotlight indeksini qanday tiklash mumkin haqida malumot 65ce39748cf38

Ertakli topishmoqlar to’liq malumot oling Huroyimning so‘rog‘iga javob Sultonxon degan podsho umrining oxirida Huroyim degan qizga uylanmoqchi bo‘ladi. Sultonxon Huroyimga sovchi yuboribdi. Huroyim qalinimga: O’nta uloq, Yigirmata bo‘ri, O’ttizta yo‘lbars, Qirqta tulki, Ellikta no‘xta, Oltmishta axta, Yetmishta sarg‘aldoq, Saksonta chaqaloq, To‘qsonta tumaloq, Yuzta jumaloq bersin va shu so‘zimning ma’nosini ayirib bersin debdi. Podsho fikr qilib, … Читать далее