8-chi sinf milliy istiqlol g’oyasi va ma’naviyat asoslari darsligi

8-chi sinf milliy istiqlol g’oyasi va ma’naviyat asoslari darsligi

8 sinf milliy istiqlol g'oyasi
8-chi sinf milliy istiqlol g'oyasi

MUNDARIJA

8-sinf barcha darsliklari MUNDARIJASIGA QAYTISH

I bob. Milliy g‘oya – ezgu orzu-intilishlar ifodasi

Bunyodkor xalq ……………………………………………………………………….. 3
Milliy g‘oyamiz ……………………………………………………………………….. 8
Yurt tinchligi …………………………………………………………………………. 13
Vatan ravnaqi ………………………………………………………………………… 18
Xalq farovonligi ……………………………………………………………………… 23
Obodlik ko‘ngildan boshlanadi (Amaliy mashg‘ulot) ………………….. 27
Nazorat ishi …………………………………………………………………………… 29

II bob. Milliy g‘oya va ma’naviy hayot uyg‘unligi

Komil inson…………………………………………………………………………… 30
Ijtimoiy hamkorlik ………………………………………………………………….. 36
Millatlararo hamjihatlik …………………………………………………………… 41
Dinlararo bag‘rikånglik……………………………………………………………. 45

III bob. Ma’naviyatning muhim shartlari

Jamoa tuyg‘usi ……………………………………………………………………….. 50
Insonni anglash ……………………………………………………………………… 55
Qonun ustuvorligi …………………………………………………………………… 59
Intårnåtdan foydalanish madaniyati (Amaliy mashg‘ulot)……………. 67
Nazorat ishi …………………………………………………………………………… 68
IV bob. Ma’naviyat – jamiyat va millat ravnaqining bosh omili
Ma’naviyat – inson va jamiyat madaniyatining någizi ……………… 69
Do‘stlik – yuksak ma’naviy tushuncha ……………………………………. 78
Ekologik madaniyat ………………………………………………………………… 87
Bizga tanish va notanish tabiat (Amaliy mashg‘ulot) …………………. 98
Vaqtni qadrlash – ma’naviyat måzoni …………………………………… 100
Navro‘z – eng qadimiy, asl milliy bayram ……………………………. 108
Xotira – ulug‘ qadriyat ………………………………………………………… 116
Nazorat ishi …………………………………………………………………………. 123
Yakuniy va umumlashtiruvchi dars ………………………………………… 124

8-chi sinf milliy istiqlol g'oyasi va ma'naviyat asoslari darsligi

Maktab darsliklari, Ta‘lim
8-chi sinf milliy istiqlol g’oyasi va ma’naviyat asoslari darsligi