8-chi sinf jismoniy tarbiya darsligi

8-chi sinf jismoniy tarbiya darsligi

8 sinf jismoniy tarbiya
8-chi sinf jismoniy tarbiya

MUNDARIJA
Kirish. ………………………………………………………………………………. 3

8-sinf barcha darsliklari MUNDARIJASIGA QAYTISH
Содержание ( Открыть / Закрыть )
  1. I bo‘lim
  2. II bo‘lim
  3. III bo‘lim

I bo‘lim

Sog‘lig‘ingiz haqida suhbatlashamiz. ……………………………………. 5
Ko‘zingizni asrang ……………………………………………………………… 7
To‘g‘ri qad-qomat haqida ……………………………………………………. 9
Kun tartibining buzilishi …………………………………………………… 10
Puls…………………………………………………………………………………….12
Jismoniy rivojlanish ko‘rsatkichlarini biling……………………………13
Massaj qilish (uqalash)ni o‘rganing ……………………………………. 15

II bo‘lim

O‘zingizga o‘zingiz yordam bering ……………………………………… 23
Gimnastika ………………………………………………………………………. 23
Gimnastika turlari …………………………………………………………….. 24
Ertalabki badantarbiya mashqlari ………………………………………… 28
Arg‘amchi bilan mashqlar………………………………………………….. 29
Aylanma mashq usuli ………………………………………………………… 30
Umumrivojlantiruvchi mashqlar majmuasi…………………………….42
Yengil atletika ………………………………………………………………….. 66
Tez yugurishni o‘rganing…………………………………………………… 74
Uzoqroqqa sakrashni o‘rganing …………………………………………… 75
Hammadan balandroq sakrashni xohlaysizmi?. ……………………. 76
Basketbol …………………………………………………………………………. 77
Basketbol o‘yini texnikasi ………………………………………………….. 79
Voleybol ………………………………………………………………………….. 84
Voleybolchining o‘yin texnikasi …………………………………………. 86
Mustaqil mashg‘ulot …………………………………………………………. 89
Jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi mashqlar ……………………….. 90
Voleybol o‘yini texnikasini yaxshi o‘zlashtirish uchun mashqlar ………………….. 90
Gandbol (qo‘l to‘pi)………………………………………………………….. 92
Qo‘l to‘pi o‘yini texnikasi ………………………………………………….. 94
Qo‘l to‘pi o‘yinchisining jismoniy tayyorgarligi ……………………. 98
Futbol……………………………………………………………………………. 100
Ikki tomonlama o‘yin ………………………………………………………. 104
Futbolchilarning jismoniy tayyorgarligi……………………………… 105
Suzish……………………………………………………………………………. 107
Kurash ………………………………………………………………………….. 116
Kurashchilar uchun harakatli o‘yinlar ……………………………… 119
Turishlar, harakatlanishlar, ushlashlar……………………………… 121
Kurashchining jismoniy tayyorgarligi ……………………………….. 130

III bo‘lim

Sog‘lom bo‘lay desangiz ………………………………………………….. 133
Jismoniy sifatlarni rivojlantirishga oid mashqlar ………………….. 134
Kuchni, tezlikni, egiluvchanlikni, chidamlilik va chaqqonlikni rivojlantiruvchi mashqlar …………. 139
Kuchni rivojlantiruvchi mashqlar……………………………………… 139
Tezlikni rivojlantiruvchi mashqlar …………………………………….. 140
Egiluvchanlikni rivojlantiruvchi mashqlar………………………….. 141
Chidamlilikni rivojlantiruvchi mashqlar…………………………….. 142
Yozgi ta’til uchun mo‘ljallangan mashg‘ulotlar ………………….. 143
Ilova ……………………………………………………………………………… 145

8-chi sinf jismoniy tarbiya darsligi

Maktab darsliklari, Ta‘lim
8-chi sinf jismoniy tarbiya darsligi