8-chi sinf jahon tarixi darsligi

8-chi sinf jahon tarixi darsligi

8 sinf jahon tarixi
8-chi sinf jahon tarixi

Mundarija
Kirish. Yangi davrning boshlanishi …………………3

8-sinf barcha darsliklari MUNDARIJASIGA QAYTISH

I Bob. Yevropada yangi davrning shakllanishi

1-mavzu: Buyuk geografik kashfiyotlar va ularning tarixiy ahamiyati…………………………0 7
2-mavzu: Yangi davr boshlarida Gʻarbiy Yevropa mamlakatlarida industrial jamiyatning shakllanishi ………….13
3-mavzu: Yevropada Reformatsiya ……………………..18
4-mavzu: Gʻarbiy Yevropada Yangi davr madaniyatining shakllanishi ……….….. 22

II Bob. XVI-XVIII asrlarda Yevropa va Amerika mamlakatlari

5-mavzu: Angliyada qirol hokimiyatining kuchayishi. XVII asrdagi Angliya burjua inqilobi ………..28
6-mavzu: XVI-XVIII asrlarda xalqaro munosabatlar ……………………..34
7-mavzu: Fransiyada mutlaq monarxiya. Buyuk fransuz burjua inqilobi …………………37
8-mavzu: Buyuk fransuz burjua inqilobining yakunlanishi va tarixiy ahamiyati ……………….42
9-mavzu: ХVI-ХVIII asrlarda Germaniya imperiyasi …………………….45
10-mavzu: XVI-XVIII asrlarda Rossiya imperiyasi …………………..49
11-mavzu: XVIII asrda Shimoliy Amerika. Amerika Qoʻshma Shtatlarining tashkil topishi …….54
12-mavzu: Ma’rifat asri ………………………….59

III Bob. XVI-XVIII asrlarda Osiyo va Afrika mamlakatlari

13-mavzu: XVI—XVIII asrlarda Osiyo mamlakatlari rivojlanishining asosiy xususiyatlari …..…65
14-mavzu: XVI—XVIII asrlarda Xitoy ………………………….69
15-mavzu: XVI—XVIII asrlarda Hindiston ………………………73
16-mavzu: XVI—XVIII asrlarda Yaponiya va Koreya …………………….79
17-mavzu: XVI—XVIII asrlarda Usmoniylar imperiyasi …………………………84
18-mavzu: XVI—XVIII asrlarda Eron ………………………..88
19-mavzu: XVI—XVIII asrlarda Afrika mamlakatlari ………………………92

IV Bob. 1800—1870-yillarda Yevropa va Amerika mamlakatlari

20-mavzu: 1800—1870-yillarda Buyuk Britaniya ………………….97
21-mavzu: 1800—1870-yillarda Fransiya ………………………101
22-mavzu: 1800—1870-yillarda Germaniya va Italiya ………………….107
23-mavzu: 1800—1870-yillarda Rossiya ……………………………….110
24-mavzu: 1800—1870-yillarda Amerika Qoʻshma Shtatlari …………………………115
25-mavzu: Lotin Amerikasi xalqlarining milliy-ozodlik Кита МЫ …………………….120

V Bob. 1800—1870-yillarda Osiya va Afrika mamlakatlari

26-mavzu: 1800—1870-yillarda Hindiston …………………………..126
27-mavzu: 1800—1870-yillarda Xitoy ………………………..130
28-mavzu: 1800—1870-yillarda Yaponiya …………………….134
29-mavzu: 1800—1870-yillarda Koreya ………………………138
30-mavzu: 1800—1870-yillarda Usmoniylar imperiyasi …………………………142
31-mavzu: 1800—1870-yillarda Eron va Afg“onistoOn …………………………145
32-mavzu: 1800—1870-yillarda Afrika xXalqlari ………………………….151
Xulosa …………………………156

8-chi sinf jahon tarixi darsligi

Maktab darsliklari, Ta‘lim
8-chi sinf jahon tarixi darsligi