7-chi sinf algebra afidum darsligi

7-chi sinf algebra afidum darsligi

7 sinf algebra afidum
7-chi sinf algebra afidum

MUNDARIJA
5— 6-sinflarda o’tilgan mavzularni takrorlash …………..3

7-sinf barcha darsliklari MUNDARIJASIGA QAYTISH

I bob. Algebraik ifodalar

1-$. Sonli ifodalar ………………6
2-$. Algebraik ifodalar ………………….10
3-$. Algebraik tengliklar, formulalar ………………14
Amaliy-tatbigiy masalalar ……………………..16
4-$. Arifmetik amallarning xossalari ……………………..19
5-$. Qavslarni ochish qoidalari …………………….21
To’plam, To’plamlar ustida amallar. Eyler diagrammasi ………….26

II bob. Bir noma’lumli birinchi darajali tenglamalar

1-$. Tenglama va uning yechimlari ………………..32
2-$. Bir noma’lumli birinchi darajali tenglamalarni yechish ……………….35
3-$. Masalalarni tenglamalar yordamida yechish ……………….41
Amaliy-tatbiqiy masalalar …………………44
Mantiqiy masalalarni jadval yordamida yechish ………………53
Graflar. Toq darajali uchlar sonining juft- toqligi ……………….58

III bob. Birhadlar va Ко‘рhadlar

1-$. Natural korsatkichli daraja …………66
2-$. Natural korsatkichli darajaning xossalari ……………….70
3-$. Birbad va uning standart shakli. Sonning standart shakli …………..79
4-$. Birhadlarni kopaytirish ……………….82
5-$. Ko’pliadlar ………….85
6-$. O’xshash hadlarni ixcharlash ………………88
7-$. Ko’phadlarni qo’shish va ayirish ……………..91
8-$. Ko’phadni bichadga koʻpaytirish ………………94
9-$. Ko’phadni ko’phadga kopaytirish ……………..96
10-$. Birhad va ko’phadni birhadga bo’lish …………….99
Quyonlar haqida masala. Dirixle prinsipi va uning aralashgani ………..102
Ddirixle prinsipi va natural sonlarning bo’linishi …………….105
Dirixle prinsipiga oid masalalar ……………..110
Bir nechta qo’shiluvchilar yig’indisi …………….113
Amaliy-tatbiqiy masalalar ……………….117

IV bob. Ko’phadni ko’paytuvchilarga ajratish

1-$. Umimiy ko’payluvchini qaysdan tkushqariga chiqarish ……….119
2-$. Guruhlash usuli …………….124
3-$. Yigindining kvadrati. Ayirmaning kvadrati ……..127
4-$. Kvadratlar ayirmasi formulasi ……………….131
5-$. Ko’phadni koʻpaytuvchilarga ajratishning bir nechta usullarning qo’llanilishi ………135
Qisqa kо’paytirish fozmulalarining bo’linishiga oid masalalarga qo’llanilishi ……….141
Ketma-ketliklar tarifi va berilish usullari ………………..145
Amaliy- tatbiqiy masalalar ……………153

V bob. Algebraik kasrlar

1-$. Algebraik kasr. Kasrlarni qisqartirish ……………….155
2-$. Kasdami umumiy maxrajga keltirish …………………163
3-$. Algebraik kasrlarni qoshish va ayirish ……………..166
4-$. Algebmaik kasrlarni ko’paylin va bo’lish ………………175
5-$. Algebraik kasrlar ustida birgalikda bajariladigan amallar ……….182
Kiritish-chiqarish formulalari ……………..185
De Morgan qonunlari. Masalalar echish ………………191
Amaliy- tatbiqiy masalalar …………………..195

VI bob. Kombinatorika elementlari

1-$. Korubinualorikaring usosiy qoidulari …………………197
1-$. O’rin almashtirish. Guruhlar. Amaliy-tatbiqiy mashqlar ……………… 202
Rost va yolg’on mulohazalar ……………….207
Qarama- qarshi mulohazalar. Mulohazalarning inkori ………………210
Kvantorlar. Qarama- qarshi mulohazalar tuzish qoidasi. Teskarisidan isbotlash usuli. Teorema ……………….211
Yolg’onchi paradoksi. Sartarosh paradoksi va boshqa paradokslar ………………217
7-sinf “Algebra” kursini takrorlash uchun mashqlar ………………..220
Javoblar ………………..230

7-chi sinf algebra afidum darsligi

Maktab darsliklari, Ta‘lim
7-chi sinf algebra afidum darsligi