11-chi sinf O’zbekiston tarixi darsligi

11-chi sinf O’zbekiston tarixi darsligi

11 sinf O'zbekiston tarixi
11-chi sinf O’zbekiston tarixi darsligi 5
11-chi sinf O'zbekiston tarixi
11-chi sinf O’zbekiston tarixi darsligi 6

MUNDARIJA

11-sinf darsliklari MUNDARIJASIGA QAYTISH

Kirish ……………………………………………………………………………………………………………….. 3

I Bob. Mustaqillikning e’lon qilinishi va O’zbekistonda ijtimoiy-siyosiy islohotlarning boshlanishi

1-mavzu. O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligining qo‘lga kiritilishi …………………….. 5
2-mavzu. O‘zbekiston Respublikasi milliy davlatchiligining
shakllanishi va rivojlanishi ………………………………………………………………………………….. 11

II Bob. O‘zbekistonda fuqorolik jamiyatining shakllanishi va rivojlanishi

3-mavzu. Fuqarolik jamiyati g‘oyasining rivojlanish tarixi …………………………………….. 22
4-mavzu. O‘zbekistonda fuqarolik jamiyati rivojlanishining asosiy
bosqichlari va istiqbollari ………………………………………………………………………………….. 30

III Bob. O‘zbekistonda iqtisodiy islohotlar va ijtimoiy siyosat

5-mavzu. O‘zbek modelining ishlab chiqilishi. Iqtisodiy islohotlarning boshlanishi …… 35
6-mavzu. Mamlakat ishlab chiqarish salohiyatining oshirilishi
va jahon iqtisodiy tizimiga integratsiyalashuvi ………………………………………………………. 46
7-mavzu. Ijtimoiy siyosat va uning amalga oshirilish bosqichlari …………………………….. 52

IV Bob. O‘zbekistonda etnik va konfesiyalararo munosabatlar

8-mavzu. O‘zbekistonda millatlararo munosabatlar va bag‘rikenglik ………………………. 61
9-mavzu. O‘zbekistonda konfessiyalararo munosabatlar ………………………………………… 65

V Bob. Ta’lim tizimi islohotlari va kadrlar tayyorlash

10-mavzu. Umumiy va o‘rta maxsus ta’lim tizimi ……………………………………………. 71
11-mavzu. Oliy ta’lim va undan keyingi ta’limning takomillashtirilishi ………………….. 75

VI Bob. Mustaqillik yillarida ilm-fan va sportning rivojlanishi

12-mavzu. O‘zbekistonda ilm-fan ……………………………………………………………………….. 81
13-mavzu. O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya
va sportning rivojlanishi …………………………………………………………………………………….. 85
14-mavzu. O‘zbekistonda yoshlar siyosati …………………………………………………………… 90

VII Bob. Mustaqillik yillarida O’zbekistonda ma’naviy va madaniy taraqqiyot

15-mavzu. O‘zbekistonda ma’naviy va tarixiy merosning tiklanishi ………………………… 95
16-mavzu. O‘zbekistonda madaniyat va san’at …………………………………………………… 102

VIII Bob. O‘zbekiston respublikasining tashqi siyosati va ikki tomonlama munosabatlari

17-mavzu. O‘zbekiston Respublikasi tashqi siyosiy faoliyatining shakllanishi
va uning ustuvor yo‘nalishlari ………………………………………………………………………. 109
18-mavzu. O‘zbekistonning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan
o‘zaro hamkorligi …………………………………………………………………………………………….. 113
19-mavzu. O‘zbekiston Respublikasining Rossiya, Xitoy va AQSh bilan
o‘zaro munosabatlari ………………………………………………………………………………………… 120
20-mavzu. O‘zbekistonning Yaponiya, Hindiston va Koreya Respublikasi
bilan ikki tomonlama aloqalarining rivojlanishi ……………………………………………. 124

IX Bob. O‘zbekiston respublikasi ko’p tomonlama hamkorlik aloqalarining rivojlanishi

21-mavzu. O‘zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasidagi faoliyati
va tinchlikparvar tashqi siyosati ……………………………………………………………………….. 129
22-mavzu. O‘zbekistonning mintaqaviy tashkilotlar doirasida ko‘ptomonlama
hamkorligi ………………………………………………………………………………………………………. 136

11-chi sinf O'zbekiston tarixi darsligi

Maktab darsliklari, Ta‘lim
11-chi sinf O’zbekiston tarixi darsligi