11-chi sinf ona tili darsligi

11-chi sinf ona tili darsligi

11-chi sinf ona tili darsligi
11-chi sinf ona tili darsligi 5
11 sinf ona tili
11-chi sinf ona tili darsligi 6

M u n d a r i j a

11-sinf darsliklari MUNDARIJASIGA QAYTISH

Kirish ……………………………. 3

O‘zbek tili va uning taraqqiyoti ……………………………………………………… 6
Nutq madaniyati ……………………………………………………………………….. 11
Madaniy nutq va uni shakllantiruvchi asosiy sifatlar ………………………….. 16
Nutqning to‘g‘riligi ……………………………………………………………………. 19
Yozma nutqning to‘g‘riligi va me’yor …………………………………………… 23
Mustahkamlash …………………………………………………………………………. 26
Nutqning aniqligi ………………………………………………………………………. 29
Nutqning aniqligi va badiiy nutq …………………………………………………. 33
Nutqning mantiqiyligi ………………………………………………………………… 36
Mantiqiylik va grammatik vositalar ………………………………………………. 40
Mantiqiylik va matn kompozitsiyasi ……………………………………………… 43
Nutqning sofligi ………………………………………………………………………… 48
Nutqning sofligi va badiiy nutq ……………………………………………………. 51
Mustahkamlash …………………………………………………………………………. 54
Nutqning boyligi ……………………………………………………………………….. 57
Nutqning boyligini ta’minlovchi vositalar ……………………………………… 60
Nutqning jo‘yaliligi ……………………………………………………………………. 65

Jo‘yalilik va uslublar …………………………………………………………………… 68
Mustahkamlash …………………………………………………………………………. 71
Nutqning ifodaliligi ……………………………………………………………………. 73
Ifodalilik va ibora ……………………………………………………………………….76
Ifodalilik va ko‘chimlar ……………………………………………………………….79
Ifodalilik va kinoya …………………………………………………………………….83
Ifodalilik va o‘xshatishlar ……………………………………………………………87
Mustahkamlash ………………………………………………………………………..91
Nutq madaniyati va nutq texnikasi ……………………………………………….93
Nutq texnikasida urg‘u va to‘xtam (pauza) …………………………………….97
Ish qog‘ozlari ustida ishlash. Bayonnoma ……………………………………. 100
Bayonnomadan ko‘chirma ………………………………………………………… 102
Takrorlash ………………………………………………………………………………. 104
Foydalanilgan adabiyotlar ………………………………………………………… 108

11-sinf ona tili

Maktab darsliklari, Ta‘lim
11-chi sinf ona tili darsligi