birqozon ( zool. Kurakoyoqli qushlar turkumiga mansub bir xil yirik qush; saqoqush. )

Ensiklopediya 1

birqozon ( zool. Kurakoyoqli qushlar turkumiga mansub bir xil yirik qush; saqoqush. ) zool. Kurakoyoqli qushlar turkumiga mansub bir xil yirik qush; saqoqush. Siz uchun qiziq bo‘lishi mumkin bo‘lgan so‘zlar Merkuriy abstraktlashtiril Boltiqbo‘yi Bahouddin Naqshband Bundestag abad ablahona aʼzolik abadiyat Ensiklopediya.uz zool. Kurakoyoqli qushlar turkumiga mansub bir xil yirik qush; saqoqush.