biryoqlamalik ( Noxolislik, noobyektivlik, bir tomonga tortish, subyektiv yondashish. )

Ensiklopediya 1

biryoqlamalik ( Noxolislik, noobyektivlik, bir tomonga tortish, subyektiv yondashish. ) Noxolislik, noobyektivlik, bir tomonga tortish, subyektiv yondashish. Siz uchun qiziq bo‘lishi mumkin bo‘lgan so‘zlar abadiylashtiril achintir abstraksiya aʼyon aʼzoyi badan ablahlik abr Saturn abzalla Ensiklopediya.uz bir tomonga tortish, noobyektivlik, Noxolislik, subyektiv yondashish.