ALLIL SPIRT, SN2=SN-SN2ON haqida malumot bilib oling.

Ensiklopediya

ALLIL SPIRT, SN2=SN-SN2ON haqida malumot bilib oling. ALLIL SPIRT, SN2=SN-SN2ON oddiy toʻyinmagan spirt, mol. m. 58,08. Qoʻlansa hidli, rangsiz suyuqlik, suyuqlanish t-rasi — 129°, qaynash t-rasi 96,9°. Suvda, etil spirt va etil efirda yaxshi eriydi. Suv bilan azeotrop aralashma (28% N2O; qaynash t-rasi 89°) hosil qiladi. Sanoatda Allil spirt, sn2=sn-sn2on allil xloridni 100° da, 1,0 … Читать далее