DIAMAGNETIZM haqida malumot bilib oling.

Ensiklopediya

DIAMAGNETIZM haqida malumot bilib oling. DIAMAGNETIZM (dua… va magnetizm) — tashqi magnit maydoniga joylashtirilgan moddada shu maydon induksiyasi vektoriga qaramaqarshi yoʻnalishda magnitlanganlik vujudga kelishi. Diamagnetizm hodisasi hamma moddalarda sodir boʻladi, lekin u bir vaqtning oʻzida kuzatiladigan paramagnetizm yoki ferromagnetizm hodisalariga nisbatan se-zilmasligi mumkin. Пост Навигацияси Ensiklopediya.uz DIAMAGNETIZM