DESTABILLASHTIRUVCHI TANLANISH haqida malumot bilib oling.

Ensiklopediya

DESTABILLASHTIRUVCHI TANLANISH haqida malumot bilib oling. DESTABILLASHTIRUVCHI TANLANISH — tanlanishning bir turi, xo-nakilashtirish jarayonida turning turgʻun holatini oʻzgartirishga olib keladigan tanlanish. Destabillashtiruvchi tanlanish tushunchasini rus biologi Destabillashtiruvchi Tanlanish Belyayev (1970) domestikatsiya (xonakilashtirish)ning biologik asoslarini tadqiq qilish orqali asoslab bergan, Destabillashtiruvchi tanlanish ontogenezning neyroendokrin sistemasi tanlanish taʼsiriga oʻtganida paydo boʻladi. Bu hol tur yangi, hali unga … Читать далее