DENGIZ OQIMLARI haqida malumot bilib oling.

Ensiklopediya

DENGIZ OQIMLARI haqida malumot bilib oling. DENGIZ OQIMLARI (okean oqimlari) — dengiz va okeanlarda turli kuchlar (suv va havo orasida ishqalanish kuchlari taʼsiri, suvda vujudga keladigan bosim gradiyentlari, dengiz su-vining kutarilishida Oy va Quyoshning tortish kuchlari)ga bogʻliq ravishda suv massasining harakatlari. Dengiz oqimlari yoʻnalishiga Yerning aylanish kuchi katta taʼsir koʻrsatadi: oqimlar Shim. yarim sharda oʻngga, … Читать далее