DABIRISTON haqida malumot bilib oling.

Ensiklopediya

DABIRISTON haqida malumot bilib oling. DABIRISTON — 1) oʻrta asrda Oʻrta Osiyo va Eron shaharlaridagi maktab. Bunday maktabda bolalar ozmikoʻpmi dunyoviy umumiy maʼlumot olgan, odatda, mashhur shoirlarning devonlarini oʻqib chiqqan, yozish va hisoblashni oʻrgangan; 2) podshoh va xonlar huzurida ish yuritgan mirzaxona. Bu yerda maxsus kotiblar (dabirlar) tomonidan davlat maktubi, hujjatlari tuzil-gan va tahrir qilingan, … Читать далее