bisotli ( Biror-bir moddiy narsaga, boylikka ega boʻlgan, bisoti bor. )

Ensiklopediya 1

bisotli ( Biror-bir moddiy narsaga, boylikka ega boʻlgan, bisoti bor. ) Biror-bir moddiy narsaga, boylikka ega boʻlgan, bisoti bor. Siz uchun qiziq bo‘lishi mumkin bo‘lgan so‘zlar Uran abadiylashtiril Boltiqbo‘yi Bahouddin Naqshband Avesto absolyut abjaq achishtir abstraksiya Ensiklopediya.uz Biror-bir moddiy narsaga, bisoti bor., boylikka ega boʻlgan