ARBUZOV REAKSIYASI haqida malumot bilib oling.

Ensiklopediya

ARBUZOV REAKSIYASI haqida malumot bilib oling. ARBUZOV REAKSIYASI — 3 valentli fosfor efirlari (fosfitlar, fosforitlar, fosfinlar va ular ayrim hosilalari)ning alkillovchi yoki aril-lovchi reagentlar taʼsirida fosfor — uglerod bogʻi hosil qilib qayta guruhlanishi natijasida 5 valentli fosfor birikmalariga aylanish reaksiyasi. Arbuzov reaksiyasida alkillovchi va arillovchi moddalar sifatida alkil-va alkilengalogenidlar geterotsiklik birikmalarining galogenli hosilalari, karbon kislotalar … Читать далее