APORIYA haqida malumot bilib oling.

Ensiklopediya

APORIYA haqida malumot bilib oling. APORIYA (yun. aporia — qiyinchilik) — formal mantiqsa muhokamalardagi ziddiyat tufayli hal etib boʻlmaydigan yoki hal etilishi mushkul boʻlgan holat, mantiqiy qiyinchilik. Yunon faylasuflari mushkul mantiqiy muammolarni Aporiya deb ataganlar. Aporiya yunon falsafasida dialektik tendensiyalar boʻlganligidan dalolat beradi (yana q. Antinomiya). Пост Навигацияси Ensiklopediya.uz APORIYA