birvarakayiga ( 1. Bir galdayoq, hammasini bir qilib, biratoʻlasi. )

Ensiklopediya 1

birvarakayiga ( 1. Bir galdayoq, hammasini bir qilib, biratoʻlasi. ) 1. Bir galdayoq, hammasini bir qilib, biratoʻlasi. Siz uchun qiziq bo‘lishi mumkin bo‘lgan so‘zlar abstraktlashtir Jo‘qorg‘i Kenges abssissa Zamaxshariy ablahlarcha ablahlik abonent Uran abjirlik Ensiklopediya.uz 1. Bir galdayoq, hammasini bir qilib, biratoʻlasi., 2. Birdan, baravariga.