Ot asboblari va yo‘l haqida topishmoqlar to’liq malumot oling

Ot asboblari va yo‘l haqida topishmoqlar to’liq malumot oling

Otdan baland,

Itdan past.

(Egar)

Bo‘yi past,

Otdan tushmas,

Piyoda yurmas.

(Egar)

Uzun edim kesdilar,

Yo‘g‘on edim yo‘ndilar,

Ishga loyiq qildilar.

(Egar)

Tom ustida sandiq.

(Egar)

Tepdim,

Terakka chiqdim.

(Otga    minish)

ot asboblari va yol haqida topishmoqlar 1

Tap-tap etib tomga chiqdim.

(Otga minish)

Tepdim teshik,

Mindim beshik,

Oldim ajriq,

Keynim to‘qay.

(Uzangi, egar, ot yeli, dumi)

To‘rt oy, yigirma to‘rt yulduzni

Samarqand keta turib saman otda ko‘rdim.

(Ot taqasi, mixlari)

Yetti teshik,

Bir kartiq.

(Ot xomuti)

Qirq qulog‘i,

Ikki og‘zi bor.

(Xurjun)

Og‘ilda besh barmoq,

Ishi xas-cho‘p to‘plamoq.

(Panshaxa)

Qo‘yvorsam yuz quloch

Yig‘ib olsam bir quloch.

(Arqon)

Kunduzi yuradi, yuradi,

Oqshomi ikki oyog‘ini

Osmonga tiklab turadi.

(Arava)

Yurganda shaqirlab kuladi,

To‘xtaganda jim turadi.

(Arava)

Bir eshagim bor hangi,

Quloqlari dangi,

O’t yemaydi,

Suv ichmaydi.

(Arava)
Jonsiz, bezabon,

Qayish chaynab yutolmas,

Ketida ikki yumaloq,

Yugurib sira yetolmas.

(Arava)

To‘rt aka-uka bir-biriga yetolmaydi.

(Arava g‘ildiraklari)

Akasi ukasini quva olmaydi.

(Arava g‘ildiraklari)

Bir arqonim bor,

Uchi-quyrug‘i yo‘q.

(Yo‘l)

Ikki arqonim bor,

Yig‘ib ololmayman.

(Yo‘l, arava izi)

Uzun opam uyga sig‘mas.

(Yo‘l)

Tog‘dan baland,

Patakdan past.

(Yo‘l)

To‘rt og‘ayni yo‘lga chiqdi,

Ikkisi olda borayotir,

Ikkisi orqada borayotir,

Orqada borayotganlari

Oldidagilardan qolmayotir.

(Arava g‘ildiraklari)

Chil qaznog‘u

Chil hujra.

(Chetan)

Chil tok, chilman tok,

Chil hujra-yu, chil qaznoq.

(Chetan)
Qovurg‘asi bor,

Qoni yo‘q,

Og‘zi bor,

Joni yo‘q.

(Chetan)

Uzun-uzun ulama.

Uchiga yetgan bormikan,

Yo‘lda yotgan sopolni

Olib otgan bormikan.

(Yo‘l, ot tuyog‘ining izi)

Otgan tayog‘im otgancha ketar.

(Yo‘l)

Uzun-uzun ulama,

Uchiga yetib bo‘lama?

Yerda yotgan ilonni

Ilib otib bo‘lama?

(Yo‘l, arava izi)

Uzun ichak,

Uchi tugunchak.

(Yo‘l, bozor)

Uzun ichak,

Beli tugunchak.

(Yo‘l, ko‘prik)

Tap-tap etar,

Ustidan karvon o‘tar.

(Ko‘prik)

Hil-hil tuyam,

Bag‘ri ho‘l tuyam.

(Ko‘prik)

Ko‘k ustida ustunli uy,

Uy ustida hayot.

(Ko‘prik)

Otasi ko‘taram,

Onasi yo‘rg‘a.

O’g‘li qo‘shiqchi,

Qizi o‘yinchi.

(Ko‘prik, suv, baqa, baliq)

Topishmoqlar
Ot asboblari va yo‘l haqida topishmoqlar

Оставьте комментарий