Kema va qurol-yaroqlar haqida topishmoqlar to’liq malumot oling

Kema va qurol-yaroqlar haqida topishmoqlar to’liq malumot oling

Daryo

Daryo ustida bo‘yra.

(Qayiq)

Yursa izi bilinmas.

(Qayiq)

Bir eshagim bor hangi,

To‘qimlari yangi,

O’t yemaydi, suv ichmaydi.

(Qayiq, kema)

kema va qurol yaroqlar haqida topishmoqlar 1

Top-top, top-top otim,

Tuyoqlari yalpoq otim.

Odam ko‘rsa kishnamas,

Yerdan bir cho‘p tishlamas.

(Qayiq, kema)

Izlasang izi yo‘q,

So‘ysang, qoni yo‘q.

(Qayiq)

Bolta urdim,

Badaxshon ketdi.

(Miltiq o‘qi)

Oq kuchugim ang etdi,

Tovushi Qo‘qonga yetdi.

(Miltiq o‘qi)

Og‘izginasi o‘ymoqday,

Baqirgani toyloqday.

(Miltiq o‘qi)

Qora biyam qalt etdi,

Qobirgasi yalt etdi.

(Qilich)

Tumshug‘i uzun,

Tog‘ni teshar.

(Miltiq)

Yalt-yalt etar,

Yamlab ketar.

(O’q)

Zing etdi, zingrab ketdi,

Oq quvrayning boshini chalib

O’tdi, ko‘rdingmi?

(O’q)

Topishmoqlar
Kema va qurol-yaroqlar haqida topishmoqlar

Оставьте комментарий