bisotli ( Biror-bir moddiy narsaga, boylikka ega boʻlgan, bisoti bor. )

bisotli
( Biror-bir moddiy narsaga, boylikka ega boʻlgan, bisoti bor. )

Biror-bir moddiy narsaga, boylikka ega boʻlgan, bisoti bor.

Siz uchun qiziq bo‘lishi mumkin bo‘lgan so‘zlar

Uran
abadiylashtiril
Boltiqbo‘yi
Bahouddin Naqshband
Avesto
absolyut
abjaq
achishtir
abstraksiya

Ensiklopediya.uz
Biror-bir moddiy narsaga, bisoti bor., boylikka ega boʻlgan