8-chi sinf adabiyot darsligi

8-chi sinf adabiyot darsligi

8 sinf adabiyot
8-chi sinf adabiyot
8-sinf barcha darsliklari MUNDARIJASIGA QAYTISH

Kirish (R. Qochqorov) ………………………3
Xalq og’zaki ijodi (S. Ahmedov) ………………………..7
Nazariy ma’ lumot. Ishqiy-qahramonlik dostonlari …………………….40
Lutfiy (S. Olim) …………………………..44
G’ azallar …………………………46
Tuyuqlar ……………………………..55
Nazariy ma’lumot. Aruz vazni …………………………..57
Alisher Navoiy (S. Olim) ………………………65
Ruboiylar ………………………………..66
Tuyuqlar ………………………………76
Fardlar …………………………………81
Mustaqil o’qish uchun (Ruboiylar, tuyuqlar, fardlar) ………………………86
Nodira (S. Olim) …………………………………..88
G’azallar …………………………………….92
Nazariy ma’lumot. Talmeh. Irsoli vasal. Tajnis …………………..102
G’afur G’ulom (R. Qochqorov) …………………………………107
She’rlar ………………………………..108
Oybek. «Na’matak», «O’zbekiston» (R. Qochqorov) …………………..122
Maqsud Shayxzoda (S. Ahmedov) ……………………….13 1
«Jaloliddin Manguberdi» tragediyasi ……………………..134
Nazariy ma’lumot. Tragediya (fojia) ………………………..169
Usmon Nosir (R. Qo ‘chqorov) ……………………………..171
Nil va Rim (Tarix kitobidan) ………………………..177
She’rlar ……………………….182
Said Ahmad (S. Ahmedov) ………………………….185
Qochoq (“Ufq” trilogiyasidan parcha) …………………..187
Nazariy ma’lumot. Roman shakllari ……………………….214
Asqad Muxtor (R. Qo ‘chqorov) ………………………….217
Chinor (Romandan parcha) ……………………..219
Ozod Sharafiddinov (R. Qo ‘chqorov) ……………………..247
O’lsam, ham ayrilmasman quchoqlaringdan ………………………249
To’ra Sulaymon (R. Qo ‘chqorov) …………………….258
She’rlar ………………………259
Shukur Xolmirzayev (R. Qochqorov) ……………………..269
Hikoyalar ………………………270
Muhammad Yusuf (R. Qo ‘chqorov) …………………….296
She’rlar …………………………..298
Muhammad Fuzuliy (S. Olim) …………………………..309
G’azallar ……………………………….313
Robindranath Thakur (S. Ahmedov) …………………….321
«Shubxa» hikoyasi ………………………….323
Sergey Yesenin (S. Olim) …………………………..335
She’rlar ……………………………337

8-chi sinf adabiyot darsligi

Maktab darsliklari, Ta‘lim
8-chi sinf adabiyot darsligi