7-chi sinf O’zbekiston tarixi darsligi

7-chi sinf O’zbekiston tarixi darsligi

7 sinf O'zbekiston tarixi
7-chi sinf O'zbekiston tarixi

Mundarija
Kirish ……………………3

7-sinf barcha darsliklari MUNDARIJASIGA QAYTISH

I bob. O‘rta asrlarda yerga egalik qilish munosabatlarining shakllanishi va rivojlanishi

1-§. Ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar………………………………………………….6
2-§. Ilk o‘rta asrlarda Xorazm, Xioniylar, Kidariylar davlatlari…………..8
3-§. Eftallar davlati. Eftallar davrida ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayot…..10
4-§. O‘rta Osiyo xalqlari Turk xoqonligi davrida……………………………..14
5-§. G‘arbiy turk xoqonligi…………………………………………………………..17
6-§. Mahalliy hokimliklarning tashkil topishi………………………………….19
7-§. VI–VII asrlarda madaniy hayot……………………………………………….22

II Bob. Arab xalifaligi davrida Movarounnahr

8-§. Movarounnahrda Arab xalifaligining o‘rnatilishi……………………….27
9-§. Movarounnahrda Islom dinining yoyilishi………………………………..31
10-§. Xalifalikka qarshi xalq noroziligi…………………………………………..33
11-§. Abbosiylar davrida Xuroson va Movarounnahr……………………….37

III Bob. Movarounnahrda mustaqil davlatlarning tashkil topishi

12-§. Qarluqlar, o‘g‘uzlar, tohiriylar……………………………………………….41
13-§. Somoniylar…………………………………………………………………………45
14-§. Somoniylar davrida ijtimoiy-iqtisodiy hayot…………………………..48
15-§. G‘aznaviylar……………………………………………………………………….53
16-§. Qoraxoniylar……………………………………………………………………….55
17-§. Xorazm davlati va uning yuksalishi……………………………………….60
18-§. Xorazmshoh va Chingizxon munosabatlari…………………………….63
19-§. Muhammad Xorazmshohning mamlakat mudofaasiga oid tadbirlari va uning oqibati …………………66
20-§. Jaloliddin Manguberdining Xorazm taxtiga o‘tirishi………………..71
21-§. Jaloliddin Manguberdi mohir sarkarda……………………………………74
22-§. Jaloliddin Manguberdi Vatan qahramoni………………………………..78
23-§. Chig‘atoy ulusining tashkil topishi………………………………………..82
24-§. Ijtimoiy-iqtisodiy hayot……………………………………………………….85
25-§. Etnik jarayonlar va o‘zbek xalqining shakllanishi……………………88

IV Bob. Ajdodlarimizning ilmiy merosi abadiyatga daxldor ma’naviy xazina

26-§. Movarounnahr va Xorazmning madaniy hayoti………………………91
27-§. Adabiyot…………………………………………………………………………….98
28-§. Diniy bilimlarning rivojlanishi…………………………………………….101
29-§. Me’morchilik, san’at va musiqa…………………………………………..106

V Bob. Amir Temur va Temuriylar davri tarixi

30-§. XIV asrning o‘rtalarida Movarounnahrda ijtimoiy-siyosiy vaziyat….109
31-§. Amir Temur – markazlashgan davlat asoschisi………………………114
32-§. Amir Temur saltanatida davlat boshqaruvi va harbiy tizim……..116
33-§. Amir Temurning tashqi siyosati…………………………………………..122
34-§. Amir Temurning jahon tarixida tutgan o‘rni………………………….127
35-§. Temuriylar davridagi siyosiy jarayonlar………………………………..131
36-§. Mirzo Ulug‘bekning hukmronligi davrida Movarounnahr………133
37-§. Temuriylar saltanatining inqirozga yuz tutishi……………………….137
38-§. Ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot va bunyodkorlik……………………….141

VI Bob. XIV–XV asrlarda fan va madaniyatning zamonaviy sivilizatsiya rivojidagi roli va ahamiyati

39-§. Ta’lim tizimi……………………………………………………………………..146
40-§. Aniq fanlarning rivojlanishi………………………………………………..148
41-§. Adabiyot…………………………………………………………………………..150
42-§. Tasviriy san’at…………………………………………………………………..15

7-chi sinf O'zbekiston tarixi darsligi

Maktab darsliklari, Ta‘lim
7-chi sinf O’zbekiston tarixi darsligi