10-chi sinf O’zbekiston tarixi darsliigi

10-chi sinf O’zbekiston tarixi darsliigi

10 sinf O'zbekiston tarixi
10-chi sinf O'zbekiston tarixi

Mundarija

Kirish ……………………………3

10-sinf darsliklari MUNDARIJASIGA QAYTISH

Birinchi bob

Turkiston oʻlkasida sovet hokimiyatining oʻrnatilishi hamda oʻzbek xalqining mustaqillik uchun kurashi (1917 — 1924-yillar)

1-$. Turkiston olkasi 1917-yil fevral — oktyabr oralig’ida …………………..5
2-$. Turkistonda sovet hokimiyatining majburiy tarzda ornatilishi hamda bolsheviklar diktaturasi ………….. 11
3-$. Turkiston Muxtoriyati — tub yerli xalqlar davlatchiligi tarixida yangi bosqich ……………….14
4-$. Turkiston olkasida sovet hokimiyati boshqaruv tizimining tuzilishi va iqtisodiyot sohasidagi ozgarishlar …………………………..20
5-$. Turkiston ASSRda sovet hokimiyatiga qarshi qurolli harakatlar …………………..25
6-$. Buxoro amirligida islohotlar uchun kurash hamda qizil armiya tomonidan amir hokimiyatining agdarilishi. BXSRning tashkil topishi va faoliyati ………………………….31
7-$. Xiva xonligida ahvol hamda xon hokimiyatining agdarilishi. XXSRning tuzilishi va turli islohotlar …………………………37
8-$. BXSR va XXSRda qizil armiyaga qarshi kurash ……………………….. 42
9-$. Orta Osiyo respublikalarida otkazilgan milliy-hududiy chegaralanish va uning oqibatlari …………………48

Ikkinchi bob

Sovet hokimiyatining Oʻzbekistonda yuritgan siyosati (1925 — 1939-yillar)

10-$. Ozbekiston SSRning tashkil topishi …………………………35
11-$. Ozbekistonda qishloq xojaligini kollektivlashtirish siyosati hamda quloqlarning surgun qilinishi ………………61
12-$. Ozbekistonda industrlashtirish siyosatining amalga oshirilishi va kadrlar masalasi ……….67
13-$. Ozbek xotin-qizlarining ozodlikka chiqarish jarayoni va muammolar …………………71
14-$. Ozbekistonda sovet hokimiyati yuritgan madaniy siyosat …………. 75
15-$. Sovet hokimiyatining Ozbekistondagi qatagonlik siyosati: uning mohiyati va oqibatlari …………………80

Uchinchi bob

Oʻzbekiston Ikkinchi jahon urushi yillarida (1939 — 1945-yillar)

16-$. Ikkinchi jahon urushining boshlanishi hamda Ozbekistonning urush girdobiga tortilishi ……………………87
17-$. Ozbekiston sanoati va qishloq xojaligi front xizmatida …………… 91
18-$. Ozbekistonliklarning frontdagi jasorati va qahramonliklari ………. 95
19-$. Ozbekiston fani va madaniyati — g’alaba uchun xizmatda ………. 101

Toʻrtinchi bob

Oʻzbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli va rivojlanish muammolari (1945 — 1959-yillar)

20-$. Ozbekiston xalq xojaligining urushdan keyingi ahvoli ………….. 105
21-$. Ziyolilarning qatag’on qilinishi va sovet jamiyatida shaxsga sigmishning fosh qilinishi ………108
22-$. Ozbekistonda sanoatning bir tomonlama rivojlanishi …………….. 112

Beshinchi bob

Oʻzbekiston barqaror taraqqiyot davrida (1959 — 1983-yillar)

23-$. Ozbekistonning siyosiy hayotidagi ozgarishlar hamda sovetlarning partiya organlariga qaramligi …………116
24-$. Ozbekistonda yoqilg’i va tog’-kon sanoatining vujudga keltirilishi hamda aholi milliy tarkibidagi о‘zgarishlar ……………120
25-$. Ozbekistonda ekologik vaziyatning og’irlashuvi va Огоl fojiasi …………………132

Oltinchi bob

Oʻzbekistonda sovet hokimiyatining inqirozi va mustaqillik uchun harakatlar (1984 — 1991-yillar)

26-$. Ozbekistonda paxta ishi va uning oqibatlari …………………………. 128
27-$. Qayta qurish siyosati va uning inqirozi. Farg’ona fojialari ………. 131
28-$. Ozbekiston mustaqillikka erishish ostonasida ……………………….. 135

10-chi sinf O'zbekiston tarixi darsliigi

Maktab darsliklari, Ta‘lim
10-chi sinf O’zbekiston tarixi darsliigi