10-chi sinf informatika fani darsligi

10-chi sinf informatika fani darsligi

10 sinf informatika fani
10-chi sinf informatika fani

MUNDARIJA

10-sinf darsliklari MUNDARIJASIGA QAYTISH

I Bob. MS EXCEL 2010 da amallar va formulalar

1-dars. Sodda ifodalarni hisoblash ………………………5
2-dars. Katakka murojaat: nisbiy, absolut va aralash murojaat ……..8
3-dars. Murojaatdan foydalanib amal bajarishda nusxalashning afzalligi …………10
4-dars. Sodda va murakkab funksiyalarning grafiklari ……………..12
5-dars. Boshqa varaq yoki kitobga murojaat ………………14
6-dars. MS Excelning funksiyalar kutubxonasi …………………….16
7-dars. Funksiya argumenti oynasi …………………………….20
8-dars. Formulalar satridan foydalanish ………………………22
9-dars. Matnli funksiyalar ………………………………25
10-dars. Mantiqiy funksiyalar ……………………..26
11-dars. Mustahkamlash uchun amaliy mashg’ulot ………..28
12-dars. Nazorat ishi …………………..30
13-dars. Matematik funksiyalar …………32
14-dars. Ko’paytmani hisoblashga oid funksiyalar ………..35
15-dars. Statistik funksiyalar ……………………………..37
16-dars. Mustahkamlash uchun amaliy mashg’ulot ………..39
17-dars. MS Excel yordamida ba’zi masalalarni yechish ………39
18-dars. Amaliy mashg’ulot …………………..41
19-dars. Nazorat ishi …………………42

II Вob. Ma’lumotlar ombori

20-dars. Ma’lumotlar ombori haqida tushuncha ……………44
21-dars. Ma’lumotlar omborini boshqarish tizimlari ………..45
22-dars. Amaliy mashg’ulot ………………..47
23-dars. MS Access 2010 ning asosiy elementlari va maydonlar xususiyati ………. 48
24-dars. Amaliy mashg’ulot …………………..51
25-dars. MS Access 2010 da ma’lumotlar omborini tashkil etish ……52
26-dars. Amaliy mashg’ulot …………………..56
27-dars. MS Access 2010 da jadvallarni o’zaro bog’lash …………..56
28-dars. Amaliy mashg’ulot …………………..62
29-dars. MS Access 2010 da ma”lumotlarni berilgan shablon bo’yicha izlash va qayta ishlash ………62
30-dars. MS Ассевв 2010 da ma’lumotlar omborini hosil qilish va tahrirlashda formalardan foydalanish ………………67
31-dars. Amaliy masbg’ulot ……….71
32-dars. MS acces 2010 da matematik amallarni bajarish …..71
33-dars. Takrorlashga doir topshiriqlar ………………….75
34-dars. Nazorat ishi ………………76
35-dars. Ilovalar yaratishning zamonaviy usullari …..79
36-dars. Delphi dasturlash muhiti ………83
37-dars. Ilova va uning oynasi ……….86
38-dars. Amaliy mashgulot …………………89
39-dars. Boshqarish tugmasi …………………90
40-dars. Amaliy mashgulot ………..92
41-dars. Showmessage oynasi ………..93
42-dars. Nazorat ishi ………..95
43-dars. Ilova oynasiga ma’lumot joylash ………….95
44-dars. Amaliy mashgulot ………………..98
45-dars. Boshqarish obyektlarining faolligi va ko’rinmasligi …….98
46-dars. Amaliy mashg’ulot ……………….101
47-dars. Ilovaga ma’lumotlar kiritish ……………………..102
48-dars. Amaliy mashg’ulot ……………………….105
49-dars. Ma’lumot turini o’zgartirish …………………….106
50-dars. Nazorat ishi ……………………110
51-dars. Ilovada bayroqchalardan foydalanish …………….110
52-dars. Amaliy mashg’ulot …………………….115
53-dars. Ilovada radiotugmalar guruhidan foydalanish ……….116
54-dars. Amaliy mashg’ulot …………………….120
55-dars. Listbox va tombobox obyektlari ………………..121
56-dars. Amaliy mashgʻulot ……………………126
57-dars. Memo boshqarish obyekti ……………….127
58-dars. Nazorat ishi …………………..131
59-dars. Delphi da grafika bilan ishlash …………….132
60-dars. Amaliy mashgʻulot ……………………137
61-dars. Timer obyekti va undan foydalanish ……………….138
62-dars. Amaliy mashg’ulot ……………………..143
63-dars. Rasmga boshqa obyektlarni joylash ……………….144
64-dars. Amaliy mashg’ulot ………………….148
65-dars. Grafik va animatsion ilovalarga misollar …………….149
66-dars. Amaliy mashg’ulot …………………..153
67-dars. Nazorat ishi ………………….154
68-dars. Takrorlash uchun savollar …………………..154

10-chi sinf informatika fani darsligi

Maktab darsliklari, Ta‘lim
10-chi sinf informatika fani darsligi