X ning qanday haqiqiy qiymatlarida y=-4x²+3x-1 kvadrat funksiya -2 ha teng qiymat qabul qiladi

X ning qanday haqiqiy qiymatlarida y=-4x²+3x-1 kvadrat funksiya -2 ha teng qiymat qabul qiladi

Savol:

X ning qanday haqiqiy qiymatlarida y=-4x²+3x-1 kvadrat funksiya -2 ha teng qiymat qabul qiladi

Javob:

Savollarga javoblar
X ning qanday haqiqiy qiymatlarida y=-4x²+3x-1 kvadrat funksiya -2 ha teng qiymat qabul qiladi

Оставьте комментарий