TELEKOMMUNIKATSIYA

TELEKOMMUNIKATSIYA

TELEKOMMUNIKATSIYA (tele… va kommunikatsiya) — signal, belgi, matn, tasvir, ovoz va b. turdagi axborotlarni uzatish, qabul qilish va qayta ishlash tizimlari majmui. Simli, radio, optik yoki boshqa elektromagnit tizimlaridan foydalanib amalga oshiriladi. Bir yoki bir necha turdagi, jumladan, telefon, telegraf, faksimil axborotlar va b. hujjatli xabarlarni, kompyuterlararo axborotlar almashinuvi, televizion va radiodasturlarni uzatishga moʻljallangan Telekommunikatsiyalar texnika vositalari toʻplami Telekommunikatsiya tarmogʻi deb ataladi.

Ensiklopediya.uz
TELEKOMMUNIKATSIYA