bissektrisa ( mat. Biror burchak uchidan chiquvchi va uni teng ikkiga boʻluvchi toʻgʻri chiziq. )

Ensiklopediya 1

bissektrisa ( mat. Biror burchak uchidan chiquvchi va uni teng ikkiga boʻluvchi toʻgʻri chiziq. ) mat. Biror burchak uchidan chiquvchi va uni teng ikkiga boʻluvchi toʻgʻri chiziq. Siz uchun qiziq bo‘lishi mumkin bo‘lgan so‘zlar abbreviatura abonent abr Sherdor aʼlochilik abajur Avesto abadiylashtir abstrakt Ensiklopediya.uz mat. Biror burchak uchidan chiquvchi va uni teng ikkiga boʻluvchi toʻgʻri … Читать далее