KSHATRIYLAR

KSHATRIYLAR

KSHATRIYLAR, rajanlar — kad. Hindistondagi tabaqa (varva). Kshatriylar hinderoniy qavmlarning harbiy demokratiya bosqichi va sinfiy jamiyat shakllanishi davrida oriy qabilalarida vujudga kelgan. Quldorlik davlatlarida Kshatriylar qabila harbiy zodagonlarini tashkil etib, siyosiy va iktisodiy hukmron mavqeni egallaganlar. Varvalar tizimi boʻlinishi davrida Kshatriylar tabaqasi qisman imtiyozli mavqeini saqlab qolgan, lekin mulkchilik munosabatlarining rivojlanishi natijasida oʻzil-kesil tugatilgan. Oʻrta asrlarda Kshatriylar faqat anʼanaviy tushuncha sifatida sak,langan. Mas, Kshatriylar deb, kad. varna bilan vorislik aloqasi boʻlmagan harbiy-mulkdor tabaqa — rajputlar kastasi atalgan.

Ensiklopediya.uz
KSHATRIYLAR

Оставьте комментарий