KOSMOLOGIYA

KOSMOLOGIYA

KOSMOLOGIYA (kosmos va… logiya) — Koinotnmng tuzilishi va rivojlanishini hamda nisbiylik nazariyasi obyektlarini kuzatuv maʼlumotlari bilan nazariy tadqiqotlar yerdamida oʻrganuvchi fan. Asosiy maqsadi — zamonaviy astronomiya va fizika bilimlariga asoslanib, Koinotning evolyutsion modelini tuzish, yaʼni uning boshlangʻich holatidan to bugunga qadar va kelajakdagi taraqqiyoti bosqichlarini tahlil qilish.

Ensiklopediya.uz
KOSMOLOGIYA

Оставьте комментарий