Informatika bo’yicha testlar

Informatika bo’yicha testlar

7-sinf informatika darsligi MUNDARIJASIGA QAYTISH
Содержание ( Открыть / Закрыть )
 1. I variant
 2. II variant
 3. Foydalanilgan adabiyotlar

I variant

 1. Texnologiya so‘zining ma’nosi:
  a) hunar; b) san’at; d) mohirlik; e) barchasi to‘g‘ri.
 2. Kompyuter tarmoqlarini aniqlang:
  a) lokal; b) mintaqaviy; d) global; e) barchasi.
 3. Internetda ma’lumotlarni uzatish qoidalari … deb ataladi.
  a) modemlar; b) protokollar; d) web­saytlar; e) provayderlar.
 4. Ichma-ich joylashish tartibida ko‘rsating (1 – web-sahifa; 2 – web- server; 3 – web-sayt):
  a) 2, 3, 1; b) 1, 2, 3; d) 3, 2, 1; e) 1, 3, 2.
 5. Web-sahifalarni ko‘rsatishni ta’minlovchi dasturlar qanday ata ladi?
  a) web­provayder; b) web­brauzer;
  d) web­protokol; e) barchasi to‘g‘ri.
 6. Internet Explorer dasturi menyusiga kirmaydi:
  a) servis; b) jadval; d) tanlangan; e) barchasi.
 7. Faqat qidiruv tizimlari ko‘rsatilgan javobni ko‘rsating:
  a) Opera, Rambler; b) Netscape Navigator;
  d) Aport, Yahoo; e) Mosaic, AdWiper.
 8. Elektron pochta web-saytlardan … belgisi bilan farqlanadi.
  a) $; b) &; d) @; e) b va d.
 9. Viruslarning qanday guruhlari bor?
  a) fayl viruslari; b) boot­viruslar;
  d) tarmoq viruslari; e) barchasi to‘g‘ri.
 10. Berilgan 10 lik sanoq sistemasidagi sonni 2 lik sanoq sistemasiga o‘tkazing: 8710=?*2 a) 1011111; b) 1010111; d) 1001011; e) 10110110.
 11. Berilgan 2 lik sanoq sistemasidagi sonni 10 lik sanoq sistemasiga o‘tkazing: 10101010102
  a) 582; b) 682; d) 782; e) 882.
 12. 2 lik sanoq sistemasida berilgan sonlarni ayiring: 10101011101 –– 11101=?
  a) 101100100010; b) 10101101000;
  d) 10101000000; e) 1101001010.
 13. 2 lik sanoq sistemasida berilgan sonlarni ko‘paytiring:
  110110110 . 1001 = ?
  a) 1100010011; b) 111101100110;
  d) 1000010001100; e) 1000010011.
 14. 512 Mb axborot 256 sekundda uzatildi. Axborot uzatish tez ligini toping:
  a) 16777216 bayt/sek; b) 262144 bayt/sek;
  d) 2097152 bayt/sek; e) 363737 bayt/sek.
 15. Bir kitobda 500 ta sahifa bo‘lib, har bir sahifa 35 ta satr, har bir satr esa 60 ta belgidan iborat bo‘lsa, kitobda necha bayt axborot bor?
  a) 10500 bayt; b) 1500000 bayt;
  d) 1050000 bayt; e) 5050000 bayt.

II variant

 1. Axborot texnologiyalari … ni o‘z ichiga oladi.
  a) axborotlarni izlash, to‘plash, qayta ishlash va undan foyda ­ lanish vositalari;
  b) axborotlarni izlash, to‘plash, qayta ishlash va undan foyda­ lanish usullari;
  d) axborotlarni kompyuterda izlash, to‘plash, qayta ishlash;
  e) barchasi.
 2. Qaysi tarmoq uchun modem ishlatilmaydi?
  a) lokal; b) mintaqaviy; d) global; e) barchasi.
 3. Internetga asos bo‘lgan tarmoq nomi
  a) LOKALNet; b) GLOBALNet;
  d) ARPANet; e) SERVERNet.
 4. URL adres asosan qanday bo‘g‘inlardan tashkil topadi?
  a) bog‘lanish protokoli; b) sayt nomi;
  d) provayder adresi; e) barchasidan.
 5. WWW xizmatidan foydalanish dasturlari qanday ataladi?
  a) provayder; b) brauzer; d) protokol; e) barchasi to‘g‘ri.
 6. Quyidagilardan qaysilari web-brauzer? (1 – MS Word; 2 –MS Internet Explorer; 3 – MS Paint; 4 – Opera; 5 – Netscape Na vigator):
  a) 2, 4, 5; b) 2, 3, 4; d) 2, 4; e) 1, 3, 4.
 7. Quyidagi Internet-serverlardan qaysi biri qidiruv tizimi?
  a) rambler.ru; b) yahoo.com; d) aport.ru; e) barchasi.
 1. Quyidagilardan qaysi biri elektron pochta?
  a) ks5@bk.ru; b) ks6@mail.ru; d) inf@rambler.ru; e) barchasi.
 2. Quyidagilardan qaysi biri virus?
  a) troyan; b) cherv; d) replikator; e) barchasi to‘g‘ri.
 3. Berilgan 10 lik sanoq sistemasidagi sonni 2 lik sanoq sistemasiga o‘tkazing: 9010=?2
  a) 1010101; b) 1110101; d) 1011010; e) 1111010.
 4. Berilgan 2 lik sanoq sistemasidagi sonni 10 lik sanoq sistemasiga o‘tkazing: 10001010
  a) 238; b) 158; d) 138; e) 258.
 5. 3,5 Mb necha Kb?
  a) 3585; b) 3584; d) 3583; e) 3582.
 6. «ASCII kodlash usuli tekis kodlash turiga kiradi» – jumlasida qancha axborot bor (qo‘shtirnoq hisobga olinmasin)?
  a) 47 bayt; b) 48 bayt; d) 377 bit; e) 384 bit.
 7. 2 lik sanoq sistemasida berilgan sonlarni qo‘shing: 1010101101+11101=?

a) 1011001010; b) 101011010;

d) 1001001010; e) 1101001010.

15. 2 lik sanoq sistemasida berilgan sonlarni ko‘paytiring: 110110110 . 101 = ?2
a) 1100010110011; b) 10001000011;
d) 100010001110; e) 1000111010011.

Foydalanilgan adabiyotlar

 1. Boltayev B., Mahkamov M., Azamatov A., Rahmonqulova S. «Informatika». 7­sinf uchun darslik. T., «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi», 2013.
 2. Boltayev B., Azamatov A. va b. Sanoq sistemalari. Komp yuter tuzilishining nazariy asoslari seriyasidan kitob­1, T., 2016.
 3. Boltayev B., Mahkamov M., Azamatov A.. «Informatika». 8­sinf uchun masalalar to‘plami va ularni yechish usullari. T., «Asr­Matbuot», 2005.
 4. Boltayev B., Abduqodirov A., Mahkamov M., Azamatov A., Tayloqov N., Daliyev A., Azlarov T.. «Informatika va hisoblash texnikasi asoslari». Umumta’lim maktablarining 8­sinf o‘qituvchilari uchun metodik qo‘llanma. T., «O‘qituvchi», 2006.
 5. Xayrullayev M. I. «Buyuk siymolar, allomalar». Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1997.

Maktab darsliklari, Ta‘lim
Informatika bo’yicha testlar