bitta ( 1. Bir (sanoqda). )

bitta
( 1. Bir (sanoqda). )

1. Bir (sanoqda).

Siz uchun qiziq bo‘lishi mumkin bo‘lgan so‘zlar

aʼzolik
achchiqlash
aberratsiya
aʼzo
abjaq
acha
abzalla
achchiqlantir
Marg‘inoniy

Ensiklopediya.uz
1. Bir (sanoqda)., 2. Bir dona; yagona, yolgʻiz., 3. “Qandaydir bir“, “allaqanday“, kim-dir kabi maʼnolarda ishlatiladi., 4. Birlik, birdamlik, yakdillik hamda bir xillik, oʻxshashlik maʼnolarini anglatadi., 5. Feʼllardan oldin kelib, shu feʼldan anglashilgan ish-harakatning bir marta bajarilishini bildiradi., Bitta-yu bitta, Yer (yoki hovli, dala, uy) bilan bitta boʻlmoq, Yer bilan bitta qilmoq