Ayol ko’krak sutining oqishini qanday to’xtatish mumkin

Ayol ko’krak sutining oqishini qanday to’xtatish mumkin

Kokrak sutining oqishi

Ko’krak va uning holatlari

Ko’krak sut paydo qilish uchun yaratilgan a’zo bo’lib, tug’ilgan bola to (gavdasi) pishiqlanib, quvvatga kirguncha, qattiq va tig’iz ovqatni hazm qilishga qobiliyatli bo’lgunicha undan oziqlanadi. U vena , arteriy va nervlardan tarkib topib, oralig’idagi bo’shliqlarni, bezsimon oq tusli sezgisiz et to’lg’azib turadi. Ko’krakning qondan hosil bo’ladigan nisbati jigarning kaymusdan hosil bo’ladigan nisbati kabidir. Chunki ularning har biri ham suyuqlikni tabiat, va rang jihatidan o’ziga moslaydi:

Jigar oq kaymusni qizil qonga aylantiradi, ko’krak bezlari esa qizil qonni sutga aylantiradi. Ko’krak hujayrasi bo’ylab tarqalgan vena, arteriya va nervlar mayda tolalarga shaxobchalanadi va ular o’ralib bachadon oralarida to’qilib turgan tomirlar orqali bo’ladigan hamkor tomirlar anatomiyasida o’rganiladi.

Sutni kamaytirish va uning ko’p oqishini to’xtatish

Sut haddan tashqari ko’paysa, ko’krakni og’ritadi, shishiradi va turli kasalliklarni keltirib chiqaradi. Goho homiladorlik bo’lmay turib unda sut yig’iladi. Ayniqsa, hayz qoni qamalib qolganda modda kamligi sababli bachadondan haydalib chiqishga kuch topolmay, qaytib ko’krakka borib, sutga aylanganda shunday bo’ladi. Bu o’rinda sut degani aslida sutsimon suyuqlik, y’ani sutga aylanmagan qondir.

Mavlono Jaloliddin Rumiy aytadilar:

Muhlat istar sutga aylanguncha qon…

Y’ani qonning haqiqiy sutga aylanishi uchun 9 oy vaqt kerak. Ba’zan erkaklar balog’atga yetib ko’kraklari kattalashganda, sutsimon suyuqlik yig’iladi.

Ayollar ko’kragida sutning kamayishiga asosiy sabab shishirib yoki kuchli tarqalib yo bo’lmasa kuchli qizdirib qurituvchi narsalardir; hamma sovituvchi narsalar balg’am mijozli ayollarda qonni kamaytiradi.

Sovitadigan dorilarga yasmiq, gul yog’i va sirka bilan qo’shilgan boqila uni kiradi. Issiqlik dorilar esa gazak o’ti, uning urug’i, ayniqsa, tog’ gazak o’ti yoki tog’ murchi va uning urug’i kabi narsalardan iborat.

  1. Tog’ qora rayhoni, zira, ayniqsa, tog’ zirasining 400 grammini 4 litr suvda 20 daqiqa past olovda qaynanib, 3 mahal och qoringa 50 grammdan ichilsa, ona sutini kamaytiradi.
  2. Ziraning 100 grammiga 300 gramm sirka qo’shib, 10 daqiqa past olovda qaynatib, 3 mahal (kokrakka) surtilsa, shunday ta’sir ko’rsatadi.
  3. Issiqlik surtma dorilaridan biri : uzum sirkasi qo’shilgan kavrak yelimining 50 grammiga 100 gramm sirka aralashtirib, 3 mahal ko’krakka surtilsa, yaxshi ta’sir qiladi
  4. Karam ildizini yanchib, 10 kun mobaynida 2 mahal ko’krakka qo’yib bog’lansa, foyda qiladi.
  5. Yasmiq uni, boqila uni, za’faron va tuzdan 3 grammdan olib sovuq suv aralashtirib, 10 kun 3 mahal surtilsa, sut quriydi.

Hoji Mengnazar Rustam o’g’lining ” Dard borki, Darmon bor” 3- kitobidan

Текст на русском
Как остановить прилив женского грудного молока

Подтекание грудного молока
Грудь и ее состояние
Грудь – это орган, созданный для выработки молока, и ребенок питается им до тех пор, пока его (тело) не созреет и не станет сильным, способным переваривать твердую и густую пищу. Он состоит из вен, артерий и нервов и заполняет промежутки между ними железистой белой нечувствительной плотью. Отношение крови к груди такое же, как печень к печени. Потому что каждый из них адаптирует жидкость под себя по характеру и цвету:

Печень превращает лейкоциты в красную кровь, а молочные железы превращают красную кровь в молоко. Вены, артерии и нервы, распределенные по всей молочной железе, разветвляются на мелкие волокна и изучаются в анатомии сосудистых партнеров, которые переплетаются посредством переплетающихся вен.

Уменьшите подачу молока и остановите чрезмерный поток
Если молока слишком много, грудь болит, набухает и вызывает различные заболевания. Иногда перед беременностью в нем собирается молоко. Особенно это касается тех случаев, когда менструальная кровь заблокирована из-за недостатка вещества и не может быть изгнана из матки, а возвращается в грудь и превращается в молоко. Молоко в данном контексте фактически представляет собой молочную жидкость, то есть кровь, не превратившуюся в молоко.

Маулана Джалалуддин Руми говорит:
Пока кровь не превратится в молоко…
То есть требуется 9 месяцев, чтобы кровь превратилась в настоящее молоко. Иногда, когда мужчины достигают половой зрелости и у них увеличивается грудь, скапливается молочная жидкость.

Основной причиной уменьшения молока в женской груди является набухание или сильное растекание, либо же сильное нагревание и высыхание вещей; все охлаждающие вещества уменьшают кровь у женщин с мокротой клиентов.

Охлаждающие средства включают гречневую муку, смешанную с чечевицей, розовым маслом и уксусом. А тепловые средства состоят из таких вещей, как очиток и его семена, особенно очиток или очиток и его семена.

Горный черный базилик, тмин, особенно если 400 г тмина прокипятить в 4 литрах воды 20 минут на слабом огне, а по 50 г выпить 3 раза натощак, уменьшает грудное молоко.

Если к 100 граммам тмина добавить 300 граммов уксуса, прокипятить 10 минут на слабом огне и нанести 3 раза (на грудь), то будет такой эффект.

Один из препаратов для тепловых аппликаций: 100 граммов уксуса, смешанных с 50 граммами виноградного уксуса и нанесенных на грудь 3 раза, дает хороший эффект.

Полезно, если корень капусты измельчить и привязать к груди 2 раза в течение 10 дней.
Если смешать 3 г чечевичной муки, гречневой муки, шафрана и соли с холодной водой и применять 3 раза в течение 10 дней, молоко высохнет.

Salomatlik, Salomatlik sirlari, Salomatlik sirlari, Xirurgiya, Xomiladorlik
Ayol ko’krak sutining oqishini qanday to’xtatish mumkin