9-chi sinf konstitutsiyaviy huquq asoslari darsligi

9-chi sinf konstitutsiyaviy huquq asoslari darsligi

9 sinf konstitutsiyaviy huquq asoslari
9-chi sinf konstitutsiyaviy huquq asoslari

MUNDARIJA
Konstitutsiya olamiga sayohat ……………………………… 3

9-sinf darsliklari MUNDARIJASIGA QAYTISH

I bo‘lim. Konstitutsiya – davlatning asosiy qonuni

1-§. Konstitutsiyaviy huquq …………………………….. 5
2-§. Amaliyot darsi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mundarijasi va tavsifi ……. 12
3-§. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining asosiy prinsiplari …………………… 18
4-§. Amaliyot darsi. O‘zbekiston Respublikasi tashqi siyosati ……………………….. 25

II bo‘lim. Inson va fuqorolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari

5-§. Inson va fuqarolarning asosiy huquqlari va erkinliklari ………………………….. 32
6–7-§. Amaliyot darsi. Inson va fuqarolarning shaxsiy huquqlari va erkinliklari …… 39
8-§. Amaliyot darsi. Inson va fuqarolarning iqtisodiy va ijtimoiy huquqlari ………….. 48
9-§. Siyosiy huquqlar ……………….. 56
10-§. O‘zbekiston Respublikasi fuqaroligi ………………….. 61
11-§. Inson huquqi va erkinliklari kafolatlari …………… 68
12-§. O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining konstitutsiyaviy burchlari …….. 74

III bo‘lim. Jamiyat va shaxs

13-§. Jamoat birlashmalari va ommaviy axborot vositalari faoliyati …… 82
14-§. Siyosiy partiyalar faoliyati …………….. 89
15-§. Oila jamiyatning buguni va kelajagi negizidir ………. 94
16-§. O‘zbekiston Respublikasining ma’muriy-hududiy va davlat tuzilishi ….. 100

IV bo‘lim. Davlat boshqaruvi organlari

17-§. O‘zbekiston Respublikasida davlat hokimiyatining tashkil etilishi ……. 105
18-§. Oliy Majlis va uning vakolatlari …………… 109
19-§. Amaliyot darsi. Qonun loyihasini qabul qilamiz ……….. 115
20-§. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti ……….. 119
21-§. O‘zbekiston Respublikasining ijro etuvchi hokimiyat organlari ….. 125
22-§. Joylardagi mahalliy davlat hokimiyati organlari ………. 130
23-§. Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari …………. 134
24-§. O‘zbekiston Respublikasining sud tizimi ………. 138
25-§. O‘zbekiston Respublikasi sud organlari ish faoliyatini tashkil etish ……. 145
26-§. Amaliyot darsi. Konstitutsiyaviy sud majlisi …………… 150

V bo‘lim. Konstitutsiya – mamlakatda demokratiyani rivojlantirish kafolati

27-§. O‘zbekiston Respublikasidagi saylov tizimi ………….. 154
28-§. Amaliyot darsi. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis deputatlari va senatorlari saylovi ……… 160
29-§. O‘zbekiston Respublikasi prokuratura organlari ……… 163
30-§. O‘zbekiston Respublikasida moliya va kredit ………… 170
Xulosa ……………………………. 177
O‘z bilimlarini mustaqil tekshirish …………………… 179
Yakuniy takrorlash. Konstitutsiya – davlatning Asosiy qonuni ……… 181
Lug‘at ………………………. 188
QR-kod yordamida olinadigan huquqiy-me’yoriy hujjatdan namunalar ……. 192

9-chi sinf konstitutsiyaviy huquq asoslari darsligi

Maktab darsliklari, Ta‘lim
9-chi sinf konstitutsiyaviy huquq asoslari darsligi