9-chi sinf geometriya fani darsligi

9-chi sinf geometriya fani darsligi

9 sinf geometriya fani
9-chi sinf geometriya fani

M U N D A R I J A

9-sinf darsliklari MUNDARIJASIGA QAYTISH

Takrorlash

 1. Uchburchaklar va to‘r tburchaklar…………………………………………………….. 6
 2. Pifagor teoremasi va uning tatbiqlari………………………………………………… 9
 3. Geometrik shakllarning perimetri va yuzini hisoblashga doir masalalar …. 13
 4. 3D-geometriya – fazoviy jismlarda planimetriya masalalari ……………. 18
 5. Loyiha ishini bajarish bo‘yicha ko‘rsatmalar ……………………………………. 26

I bob. Geometrik almashtirishlar va o‘xshashlik

 1. Ko‘pburchaklarning o‘xshashligi …………………………………………………… 28
 2. O‘xshash uchburchaklar va ularning xossalari ………………………………….. 30
 3. Uchburchaklar o‘xshashligining birinchi alomati ………………………………. 32
 4. Uchburchaklar o‘xshashligining ikkinchi alomati ……………………………… 34
 5. Uchburchaklar o‘xshashligining uchinchi alomati …………………………….. 36
 6. To‘g‘ri burchakli uchburchaklarning o‘xshashlik alomatlari ……………38
 7. O‘xshashlik alomatlarining isbotlashga doir masalalarga tatbiqlari ……40
 8. Amaliy mashq va tatbiq ………………………………………………………………. 42
 9. Bilimingizni sinab ko‘ring …………………………………………………………… 44
 10. Tekislikda geometrik almashtirishlar. Harakat va parallel ko‘chirish …….48
 11. O‘qqa nisbatan simmetriya ………………………………………………………….. 50
 12. Markaziy simmetriya va burish …………………………………………………….. 52
 13. Geometrik shakllarning o‘xshashligi ………………………………………………. 58
 14. O‘xshash ko‘pburchaklarning xossalari …………………………………………… 60
 15. Gomotetiya va o‘xshashlik …………………………………………………………… 62
 16. O‘xshash ko‘pburchaklarni yasash …………………………………………………. 64
 17. Amaliy mashq va tatbiq ……………………………………………………………….. 66
 18. Masalalar yechish ……………………………………………………………………… 68
 19. Bilimingizni sinab ko‘ring …………………………………………………………… 71

II bob. Uchburchak tomonlari va burchaklari orasidagi munosabatlar

 1. 0° dan 180° gacha bo‘lgan burchakning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi ………. 76
 2. Masalalar yechish …………………………. 78
 3. Uchburchak yuzini burchak sinusi yordamida hisoblash ………. 82
 4. Sinuslar teoremasi …………………………………. 84
 5. Kosinuslar teoremasi ……………………………… 86
 6. Sinuslar va kosinuslar teoremalarining ba’zi tatbiqlari ……………………88
 7. Ikki vektor orasidagi burchak va ularning skalar ko‘pay tmasi …………90
 8. Uchburchaklarni yechish ……………………………………………………………… 94
 9. Masalalar yechish ………………………………………………………………………. 96
 10. Amaliy mashq va tatbiq ……………………………………………………………….. 98
 11. Bilimingizni sinab ko‘ring ………………………………………………………… 100

III bob. Aylana uzunligi va doira yuzi

 1. Aylanaga ichki chizilgan ko‘pburchak ……………………………………………. 104
 2. Aylanaga tashqi chizilgan ko‘pburchak ………………………………………….. 106
 3. Muntazam ko‘pburchaklar ……………………………………………………………108
 4. Muntazam ko‘pburchakka ichki va tashqi chizilgan aylanalar …………110
 5. Muntazam ko‘pburchakning tomoni bilan tashqi va ichki chizilgan aylanalar radiuslari orasidagi bog‘lanish ………………….112
 6. Bilimingizni sinab ko‘ring ……………………………………………………………114
 7. Aylana uzunligi ………………………………………………………………………….116
 8. Aylana yoyi uzunligi. Burchakning radian o‘lchovi …………………………….118
 9. Doira yuzi ……………………………………………………………………………… 120
 10. Doira bo‘laklari yuzi …………………………………………………………………. 122
 11. Amaliy mashq va tatbiq ……………………………………………………………… 124
 12. Bilimingizni sinab ko‘ring ………………………………………………………….. 126

IV bob. Uchburchak va aylanadagi metrik munosabatlar

 1. Kesmalar proyeksiyasi va proporsionallik ……………………………………….. 130
 2. Proporsional kesmalarning xossalari ……………………………………………… 132
 3. To‘g‘ri burchakli uchburchakdagi proporsional kesmalar …………………134
 4. Berilgan ikkita kesmaga o‘rta proporsional kesmani yasash ……………136
 5. Aylanadagi proporsional kesmalar ………………………………………………… 138
 6. Amaliy mashq va tatbiq ……………………………………………………………… 140
 7. Bilimingizni sinab ko‘ring ………………………………………………………….. 142
 8. Yakuniy nazorat ishi …………………………………………………………………..145
  Planimetriyaga oid asosiy tushuncha va ma’lumotlar ………………………147
  Javoblar va ko‘rsatmalar …………………………………………………………… 154
9-chi sinf geometriya fani darsligi

Maktab darsliklari, Ta‘lim
9-chi sinf geometriya fani darsligi