8-chi sinf informatika darsligi

8-chi sinf informatika darsligi

8 sinf informatika
8-chi sinf informatika

MUNDARIJA
So‘zboshi …………………………………………………………………… 3

8-sinf barcha darsliklari MUNDARIJASIGA QAYTISH
Содержание ( Открыть / Закрыть )
  1. I Bob. Zamonaviy kompyuterlar
  2. II Bob. Dasturiy ta’minot
  3. III Bob. Elektron jadvallar

I Bob. Zamonaviy kompyuterlar

1-dars. Hisoblash texnikasining rivojlanish tarixi……………………………. 5
2-dars. Kompyuterlar……………………………………………………………….. 11
3-dars. Kompyuter texnikasi vositalari ……………………………………….. 16
4-dars. Mantiqiy amallar ………………………………………………………….. 22
5-dars. Amaliy mashg‘ulot…………………………………………………………. 28
6-dars. Mantiqiy elementlar ……………………………………………………… 28
7-dars. Amaliy mashg‘ulot…………………………………………………………. 33

II Bob. Dasturiy ta’minot

8-dars. Kompyuterlarning dasturiy ta’minoti ……………………………….. 35
9-dars. Interfeys……………………………………………………………………….. 39
10-dars. Operatsion sistema tushunchasi………………………………………… 43
11-dars. Operatsion sistemani tashkil etuvchi dasturlar va qobiq-dasturlar ……………. 49
12-dars. Fayllar va kataloglar………………………………………………………. 55
13-dars. Kompyuterning tashqi xotirasi bilan ishlash ……………………… 61
14-dars. Amaliy mashg‘ulot…………………………………………………………. 67
15-dars. Windows operatsion sistemasi …………………………………………. 68
16-dars. Bosh menyu …………………………………………………………………. 74
17-dars. “Mening kompyuterim” sistema katalogi …………………………… 79
18-dars. Windows yo‘lboshlovchisi……………………………………………….. 84

III Bob. Elektron jadvallar

19-dars. Elektron jadvalning vazifalari va imkoniyatlari ……………………………… 88
20-dars. Elektron jadvalning elementlari……………………………………….. 92
21-dars. MS Excelda matematik amallar va funksiyalarni qo‘llash ………………98
22-dars. MS Excelda matematik amallar va funksiyalarni qo‘llash mavzusini takrorlash ……………… 102
23-dars. Matematik formulalar bilan ishlash ……………………………….. 103
24-dars. Matematik formulalar bilan ishlash mavzusini takrorlash ………………………………… 106
25-dars. Diagramma va grafiklarni hosil qilish ………………………………. 107
26-dars. Diagramma va grafiklarni tahrirlash…………………………………. 114
27-dars. Diagramma va grafiklarni hosil qilish va tahrirlash mavzularini takrorlash ………….. 120
28-dars. Ma’lumotlarni tartiblash ………………………………………………. 120
29-dars. Ma’lumotlarni saralash ………………………………………………… 124
30-dars. Ma’lumotlarni tartiblash va saralash mavzularini takrorlash …………………… 127
31-dars. Elektron jadvalda mantiq elementlarini qo‘llash……………….. 128
32-dars. Elektron jadvalda mantiq elementlarini qo‘llash mavzusidan amaliy mashg‘ulot ………………………….. 134
33–34-dars. Takrorlashga doir topshiriqlar…………………………………… 134
Asosiy atamalar izohi………………………………………………………………… 137
Foydalanilgan adabiyotlar………………………………………………………….. 140

8-chi sinf informatika darsligi

Maktab darsliklari, Ta‘lim
8-chi sinf informatika darsligi