7-chi sinf informatika darsligi

7-chi sinf informatika darsligi

7 sinf informatika2
7-chi sinf sinf informatika

MUNDARIJA
So‘zboshi …………………………………3

7-sinf barcha darsliklari MUNDARIJASIGA QAYTISH

I Bob. Axborot

1-dars. Axborot tushunchasi va bilish haqida ………………………4
2-dars. Axborotlar ustida bajariladigan amallar ……………………9
3-dars. Axborotlarni kodlash usullari ……………………………………17
4-dars. Sanoq sistemalari haqida …………………………………………21
5-dars. Ikkilik sanoq sistemasida amallar bajarish ………………29
6-dars. Amaliy mashg‘ulot ……………………………………………………32

7-dars. Bir sanoq sistemasidagi sonlarni boshqa sanoq sistemasida tasvirlash ……..32
8-dars. Amaliy mashg‘ulot …………………………………………35
9-dars. Axborotlarning kompyuterda tasvirlanishi …………………36
10-dars. Amaliy mashg‘ulot …………………………………43

II Bob. Internetda ishlash asoslari

11-dars. Axborot texnologiyalari …………………………………………45
12-dars. Axborotli olam muammolari va Internet ………………51
13-dars. Internetda ishlashni ta’minlovchi dasturlar ……………57
14-dars. Internetda ma’lumotlarni izlash ……………………………62
15-dars. Elektron pochta ……………………………………………………67
16-dars. Axborotlarni himoyalash va antiviruslar haqida ………73
17-dars. Takrorlashga doir topshiriqlar ………………………………79

Informatika bo’yicha testlar va adabiyotlar ……………………… 80
Asosiy atamalar izohi …………………………………………………………83

7-chi sinf informatika darsligi

Maktab darsliklari, Ta‘lim
7-chi sinf informatika darsligi