6-dars. Amaliy mashg’ulot

6-dars. Amaliy mashg’ulot

7-sinf informatika darsligi MUNDARIJASIGA QAYTISH
  1. Ikkilik sanoq sistemasida berilgan sonlar ustida amallarni bajaring:
a) 10,101+11,111 b) 110,01+11,0101 d) 111,10+111
e) 10010,01–111,1 f) 110001–11,01 g) 10000–100,11
h) 11010,11 . 10,01 i) 111 . 11,101 j) 100101 . 101,011

2. Ikkilik sanoq sistemasida xato bajarilgan amallarni aniqlang:

a) 101–11=11 b) 111010+10=111100 d) 11100+11=100111
e) 11 . 11=1001 f) 1001–11 =100 g) 11111 .
.1010=100110110
h) 110011,001–1,011 =
=111110,1
i) 1110,01+1,01=111110 j)11001,1–110,11 =
=10010,11
k) 1010 . 1110=10101100 l) 100,101–1,010=11,011 m)110100–1101=100
  1. Ikkilik sanoq sistemasida hisoblash natijasini aniqlang:
    a) 110001101+11001111–111000111; b) 1110–1101+1011–111;
    d) 11 . 101+110 . 111; e) 1001 . 101–1110+111.
  2. Quyidagi hisoblashni bajarishda triada va tetrada kodidan foydalaning:
6-dars. Amaliy mashg'ulot

Maktab darsliklari, Ta‘lim
6-dars. Amaliy mashg’ulot