17-dars. Takrorlashga doir topshiriqlar

17-dars. Takrorlashga doir topshiriqlar

7-sinf informatika darsligi MUNDARIJASIGA QAYTISH

Aziz o‘quvchilar! O‘tgan davr ichida olgan bilimlaringiz va amaliy ko‘nikmalaringizni quyidagi vazifalar yordamida sinab ko‘ring.

 1. Sonlarni qo‘shing va o‘nlik sanoq sistemasida to‘g‘riligini tekshiring:
17-dars. Takrorlashga doir topshiriqlar
 1. Ikkilik sanoq sistemasida berilgan sonlarni o‘nlik va sakkizlik sanoq sistemasiga o‘tkazing:
  a) 101010101; b) 100001010; d) 1111110010;
  e) 1000011110; f) 111001010; g) 10011000011;
  h) 11111100001; i) 100011101; j) 101010111101.
 2. O‘nlik sanoq sistemasida berilgan sonlarni ikkilik va o‘n oltilik sanoq sistemasiga o‘tkazing:
  a) 1909; b) 9901; d) 800000;
  e) 1234; f) 25010; g) 70011.
 3. Ikkilik sanoq sistemasida berilgan 1100110 sonni, o‘nlik sanoq sistemasidagi 2 soniga bo‘lganda hosil bo‘ladigan sonni sakkizlik sanoq sistemasida aniqlang.

Maktab darsliklari, Ta‘lim
17-dars. Takrorlashga doir topshiriqlar