11-sinf jahon tarixi darsligi mundarijasi

11-sinf jahon tarixi darsligi mundarijasi

11-sinf jahon tarixi
11-sinf jahon tarixi darsligi mundarijasi 5
11-sinf jahon tarixi darsligi
11-sinf jahon tarixi darsligi mundarijasi 6

MUNDARIJA
Kirish …………………………………… 3

11-sinf darsliklari MUNDARIJASIGA QAYTISH

I Bob. XX asr oxiri – XXI asr boshlarida dunyo mamlakatlari

1-mavzu. XX asr oxiri – XXI asr boshlarida xalqaro munosabatlar …………… 4
2-mavzu. Sharqiy Yevropa mamlakatlarida demokratik inqiloblar va sotsialistik lagerning parchalanishi ………………. 9
3-mavzu. Sovet davlatining parchalanishi va sobiq sovet respublikalarida mustaqillikning e’lon qilinishi …………………15

II Bob. 1991 – 2017-yillarda dunyo mamlakatlari

4-mavzu. 1991 – 2017-yillarda Rossiya Federatsiyasi …………………………19
5-mavzu. 1991 – 2017-yillarda Ukraina, Belarus va Moldova respublikalari ……… 23
6-mavzu. 1991 – 2017-yillarda Boltiqbo‘yi davlatlari ………………………….29
7-mavzu. 1991 – 2017-yillarda Kavkazorti davlatlari ………………………….33
8-mavzu. 1991 – 2017-yillarda Markaziy Osiyo davlatlari …………………38
9-mavzu. G‘arb mamlakatlarida integratsiyalashuv jarayonlarining jadallashuvi. Yevropa Ittifoqi va AQSH munosabatlari ………………… 44
10-mavzu. 1991 – 2017-yillarda Amerika Qo‘shma Shtatlari ……………..48
11-mavzu. 1991 – 2017-yillarda Germaniya Federativ Respublikasi ……….. 52
12-mavzu. 1991 – 2017-yillarda Buyuk Britaniya ………………………………55
13-mavzu. 1991 – 2017-yillarda Fransiya ……………………………………………60
14-mavzu. 1991 – 2017-yillarda Italiya ……………………………………………….64

15-mavzu. Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi mamlakatlari siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy yo‘nalishlari ………………….. 68
16-mavzu. 1991 – 2017-yillarda Xitoy Xalq Respublikasi …………………72
17-mavzu. 1991 – 2017-yillarda Yaponiya …………………………………………..77
18-mavzu. 1991 – 2017-yillarda Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlari ……………. 81
19-mavzu. 1991 – 2017-yillarda Hindiston Respublikasi …………………….85
20-mavzu. 1991 – 2017-yillarda Turkiya Respublikasi ………………………..90
21-mavzu. 1991 – 2017-yillarda Eron Islom Respublikasi …………………94
22-mavzu. 1991 – 2017-yillarda Pokiston va Afg‘oniston ………………….98
23-mavzu. 1991 – 2017-yillarda Suriya va Iroq ………………………………104
24-mavzu. 1991 – 2017-yillarda Isroil davlati va Falastin muammosi ………….. 109
25-mavzu. 1991 – 2017-yillarda Lotin Amerikasi mamlakatlari ………. 113
26-mavzu. 1991 – 2017-yillarda Afrika mamlakatlari ………………………. 118

III Bob. Yangi mingyillik boshlarida jahon sivilizatsiyasi muammolari

27-mavzu. XX asr oxiri – XXI asr boshlarida globallashuv muammolari, harbiy, ekstremistik va ekologik xavf-xatarlar …………………………… 124
28-mavzu. XX asr oxiri – XXI asr boshlarida barqaror rivojlanish va etno-ijtimoiy muammolar ……………….130
29-mavzu. XX asr oxiri – XXI asr boshlarida ilmiy-texnik taraqqiyot. Ilm-fan, adabiyot, san’at …………….. 135


11 sinf jahon tarixi darsligi3

Maktab darsliklari, Ta‘lim
11-sinf jahon tarixi darsligi mundarijasi