Эркак хато килади…

Эркак хато килади…

Эркак хато килади...
Эркак хато килади...

Эркак хато килади. Аёл хафа булади. Эркак кечириб сурайди.

Аёл хато килади. Эркак жахли чикади. Аёл хафа булиб олади. Эркак кечирим сурайди.
Натижа бир 😁

Афоризмлар
Эркак хато килади…