Шахзода — Хайолларим

Шахзода — Хайолларим

Шахзода - Хайолларим
Шахзода - Хайолларим

Шахзода — Хайолларим Текст песни

Шахзода — Хайолларим Сахрода йеллар унсиз есади,
Самода ой хам йолгиз кезади,
Кузги баргларни йомгир узганда
Согиниб юрак сени излади.

Хайолларим шошилар сенга,

Хайолларим талпинади бир озингга,
Кечалари кокда юлдузлар,
Хар бири оз бахтини излар,
Хайолларим олиб кетар озимни сенга.

Хайот отаркан чексиз йоллардан,
Яшил боглардан, гохи чоллардан,
Мени бир зумга йолгиз колдирма,
Сенсиз коз йошим колар гулларда.

Хайолларим шошилар сенга,
Хайолларим талпинади бир озингга,
Кечалари кокда юлдузлар,
Хар бири оз бахтини излар,
Хайолларим олиб кетар озимни сенга.

Севинчга толар дунйо сен билан,
Бахтим, такдирим, севгим хам сен билан.

Хайолларим шошилар сенга,
Хайолларим талпинади бир озингга,
Кечалари кокда юлдузлар,
Хар бири оз бахтини излар,
Хайолларим олиб кетар озимни сенга.

Кушик матнлари
Шахзода — Хайолларим