Шахбоз ва Навроз — Ок йо’л

Шахбоз ва Навроз — Ок йо’л

Шахбоз ва Навроз - Ок йо’л
Шахбоз ва Навроз - Ок йо’л

Шахбоз ва Навроз — Ок йо’л Текст песни

Билмадим, сани унутиш учун матонатим йетармикан,
Юрагим бунга йол коярмикан?
Айрилик юрагимга тогри санчилди огрикли бир тикан,
Юрагинг буларни сезармикан?

кайдан сенда мехр, сабрим тугади тобора бора ахир,
Муносабат якун топди охир.
Биласанми, ажралган онимиз канчалар болганди огир,
Дедим, майли бу такдир.

Хатоларимни бирма-бир еслаб уларни санаб отаман,
Биринчиси – севганим.
Козларинг чиройига алданиб, гозаллигингга маст болиб,
Юз фоиз ишонганим.

Лекин бу ишончимни поймол килган, айт, ким?

Нега турасан жим?
Афсусланаман, кайданам сенга богландим
Ва сонгра алдандим.

Мана сенга йол, тилаганим ок йол,
Шу кунгача канча кутиб, истаганинг.
Мана сенга йол, бу йолда бахтли бол,
кандай хайот кечирасан, бу хохлаганинг.

Лекин еслаб кол, мехрим етдинг увол,
калай болар сен учун излаб топмаганинг.
Севги болди бекор, унда на умид бор
(Унда на умид бор, бор, бор…)

Мана сенга йол, тилаганим ок йол,
Шу кунгача канча кутиб, истаганинг.
Мана сенга йол, бу йолда бахтли бол,
кандай хайот кечирасан, бу хохлаганинг.

Лекин еслаб кол, мехрим етдинг увол,
Хали болар сен учун излаб топмаганинг.
Севги болди бекор, унда на умид бор
(Унда на умид бор, бор, бор…)

Кечагидай йодимда, ва’далар берган у кунинг,
Доимо ажралишдан коркишингни айтардинг.
Сонгги йозган хатларимга битта хам йокдир жавоб,
Биласанми, бу вазият канчалар берган азоб?

Зардаларингнинг сабабини тушунолмадим,
Йоки ажралиш учун сабабни билолмадим.
Не болганда хам ажралдик, емасмиз бирга,
Енди йолларимиз хам айрилди бир умрга.

Тинглагин сонгги бора аталган бу созларим:
Болгин омон, болди тамом батамом.
Муносабатга койилди нукта, хайрлашиб охиста,
Кетасан хохлаганинг томон.

Аник ишонаман, бир кун келиб албатта мен унутаман,
Оша кунни доим кутаман.
Оз болса хам согинганимни
Хеч качон сенга билдирмайман.

Кун отар, лек юрак халоватдан бегона,
канча согинчлар чекди йолгизликда пинхона.
Сенсиз болган онимдан бери бу дунйо гамхона,
Яна канча вактлар азоблар чекаман сарсона?

кайтар дунйо, кайтиб калбинг азобларга толганда,
Йоки юрагинг мени ич-ичидан согинганда,
Шунда англарсан, мен учун канчалар болган огир,
Хотираларинг коз олдингдан отади бирма-бир.

Мана сенга йол, тилаганим ок йол,
Шу кунгача канча кутиб, истаганинг.
Мана сенга йол, бу йолда бахтли бол,
кандай хайот кечирасан, бу хохлаганинг.
Лекин еслаб кол, мехрим етдинг увол,
Хали болар сен учун излаб топмаганинг.
Севги болди бекор, унда на умид бор
(Унда на умид бор, бор, бор…) (х2)

Кушик матнлари
Шахбоз ва Навроз — Ок йо’л