Хожа гурухи — Кимсиз

Хожа гурухи — Кимсиз

Хожа гурухи - Кимсиз
Хожа гурухи - Кимсиз

Хожа гурухи — Кимсиз Текст песни

Алло, кимсиз?

Билолмасман, мухлисмисиз
Йоки доим йолгизмисиз?
Менга конгирок киласиз,
Лекин битта соз айтмайсиз.

Ким екан? – дея ойлайман,
Бир зум вактимни оласиз.
Озингизни кормасам хам

Хайолларимда коласиз.

Айтинг, айтинг, айтинг кимсиз, кимсиз?
Яна конгирок киласиз, кимсиз?
Жавоб берсам, индамайсиз, жимсиз,
какатгина хорсинасиз, кимсиз?

Айтинг, айтинг, айтинг кимсиз, кимсиз?
Нега конгирок киласиз, кимсиз?
Жавоб берсам, индамайсиз, жимсиз,
Биламан, сиз гозал киз.

Билолмасман максадингиз
Йо шундай хазил киласиз.
Хатто качон, кайерларда
Болишимни хам биласиз.

Айтган кошикларим сизга
Йокса, билинг, у сиз учун.
какат хорсинманг бекорга,
конгирок килиб туну кун.

Айтинг, айтинг, айтинг кимсиз, кимсиз?
Яна конгирок киласиз, кимсиз?
Жавоб берсам, индамайсиз, жимсиз,
какатгина хорсинасиз, кимсиз?
Айтинг, айтинг, айтинг кимсиз, кимсиз?
Нега конгирок киласиз, кимсиз?
Жавоб берсам, индамайсиз, жимсиз,
Биламан, сиз гозал киз. (х1+х2)

Кушик матнлари
Хожа гурухи — Кимсиз