ФорМусиц Про — Кун сайин

ФорМусиц Про — Кун сайин

ФорМусиц Про - Кун сайин
ФорМусиц Про - Кун сайин

ФорМусиц Про — Кун сайин Текст песни

Мендан кун сайин, кун сайин конглинг совиб бормокда,
Балким сенинг бу конглинг мендан жуда узокда.
Бу орзулар нахот бир бор, хайоллар болди сароб,
кайердасан, бер садо, овозинг екан менга даво.

Мен еса конглимни сендан узолмайман,
Хатойим, айт, менинг севганимми? Айбим билолмайман.
Севади, севилади бу юраклар, лек сен ила яшар канча ошиклар,
Ахир мана мен хам ошигингман, тун болсанг, кундузингман.

Сезмайсан нега? Барбод болмокда севгимиз,
Гозалим бергин имконият яна бирга боламиз.
Балки мени умуман севмагандирсан, конглингни озгаларга боглагандирсан,
Хей, асло кечмайман, хей асло чекинмайман.

Асло унутиб болмас бирга отган кунларни,
Сезаман, сенинг конглинг совиб, унутмокда мени.

Аста-аста секин балки мени унутарсан,
Лек бир кун келиб бу кунларни есларсан.

Шунда козларинг согинчдан токади йош,
Алам изтироб ила бериши кийин бардош.
Айриликка оз кадам, тохта, бир бор ойла,
Ойин емас еди сенга болган туйгулар.

Бер имкон мени бу созларимга,
Сени елтаман хакикат бахт ертакларига.
Хайолдаги маликамсан, манинг йолгиз еркам,
канча сен учун севгим исботласам кам.

Орзуларга берилма, ойламагин хом хайол,
Багримга босай кел, рашк килди калбим завол.
Севгимиз меваси, орзуим хакикат ози,
Бугунги кун борлиги, сени менга учратгани.

Сезмайсан нега? Барбод болмокда севгимиз,
Гозалим бергин имконият яна бирга боламиз.
Балки мени умуман севмагандирсан, конглингни озгаларга боглагандирсан,
Хей, асло кечмайман, хей асло чекинмайман.

Мендан кун сайин, кун сайин конглинг совиб бормокда,
Балким сенинг бу конглинг мендан жуда узокда.
Бу орзулар нахот бир бор, хайоллар болди сароб,
кайердасан, бер садо, овозинг екан менга даво.

Мен еса конглимни сендан узолмайман,
Хатойим, айт, менинг севганимми? Айбим билолмайман.
Севади, севилади бу юраклар, лек сен ила яшар канча ошиклар,
Ахир мана мен хам ошигингман, тун болсанг, кундузингман.

Мен еса конглимни сендан узолмайман,
Хатойим, айт, менинг севганимми? Айбим билолмайман.
Севади, севилади бу юраклар, лек сен ила яшар канча ошиклар,
Ахир мана мен хам ошигингман, тун болсанг, кундузингман.

Сезмайсан нега? Барбод болмокда севгимиз,
Гозалим бергин имконият яна бирга боламиз.
Балки мени умуман севмагандирсан, конглингни озгаларга боглагандирсан,
Хей, асло кечмайман, хей асло чекинмайман.

Асло унутиб болмас бирга отган кунларни,
Сезаман, сенинг конглинг совиб, унутмокда мени.
Аста-аста секин балки мени унутарсан,
Лек бир кун келиб бу кунларни есларсан.

Шунда козларинг согинчдан токади йош,
Алам изтироб ила бериши кийин бардош.
Айриликка оз кадам, тохта, бир бор ойла,
Ойин емас еди сенга болган туйгулар.

Бер имкон мени бу созларимга,
Сени елтаман хакикат бахт ертакларига.
Хайолдаги маликамсан, манинг йолгиз еркам,
канча сен учун севгим исботласам кам.

Орзуларга берилма, ойламагин хом хайол,
Багримга босай кел, рашк килди калбим завол.
Севгимиз меваси, орзуим хакикат ози,
Бугунги кун борлиги, сени менга учратгани.

Сезмайсан нега? Барбод болмокда севгимиз,
Гозалим бергин имконият яна бирга боламиз.
Балки мени умуман севмагандирсан, конглингни озгаларга боглагандирсан,
Хей, асло кечмайман, хей асло чекинмайман.

Мендан кун сайин, кун сайин конглинг совиб бормокда,
Балким сенинг бу конглинг мендан жуда узокда.
Бу орзулар нахот бир бор, хайоллар болди сароб,
кайердасан, бер садо, овозинг екан менга даво.

Мен еса конглимни сендан узолмайман,
Хатойим, айт, менинг севганимми? Айбим билолмайман.
Севади, севилади бу юраклар, лек сен ила яшар канча ошиклар,
Ахир мана мен хам ошигингман, тун болсанг, кундузингман.

Кушик матнлари
ФорМусиц Про — Кун сайин