ФорМусиц Про — Енди йо’к

ФорМусиц Про — Енди йо’к

ФорМусиц Про - Енди йо’к
ФорМусиц Про - Енди йо’к

ФорМусиц Про — Енди йо’к Текст песни

Осмонда юлдузлар хар томондан чорлар,
Оз догига тортарди хатто бизни денгизлар.
Ушалмас орзу болди, чеки йок зулмат болди,
Бизнинг севги ертаклар, тилларга ноорин болди.

Енди бахтлимисан, мени унутиб, айтгин?
Можизали кунларни, жоним, унутмагин.
калбим берар буйрук, вакт отиб согиндимку,
Нега тушунмайсан, юрак, у бизни унутганку.

Енди ортга кайтмайди, хоу-воу,
Коз йош токиб йиглайди.

Енди йок бизнинг кулгу,
Енди йок бизда кайгу.
Енди йок бизнинг туйгу,
Бу шунчаки орзу. (х2)

Не учун йош токасан, кани менга айт,
куйош болиб нурим сочганимми айб?
Факат айблама, айбим тан оламан,
Хом хайолга берилиб колганман.

Балким сен орзу килгандек бола олмадим,
кимматбахо совга хадя етолмадим.
Лек беролдим сенга оз болсада бахт,
Арзон бахт учун йиглашинг шарт емас.

Есласам оша кун, йомгирли окшом,
Йодимдан чикмайди хаттоки бир он.
Багримга босгандим, лабингдан опгандим,
Сени совук шамоллардан асраган едим.

Козингга термулсам, козинг севгидан созлар,
Совукда лабларинг лабларимни комсар.
Енди бу созларни сенга айтиш бефойда,
Ойлаганимдек севгида йок екан коида.

Енди ортга кайтмайди, хоу-воу,
Коз йош токиб йиглайди.

Енди йок бизнинг кулгу,
Енди йок бизда кайгу.
Енди йок бизнинг туйгу,
Бу шунчаки орзу. (х2)

(Есласам оша кун, йомгирли окшом,
Багримга босгандим, лабингдан опгандим,
Сени совук шамоллардан асраган едим.)

Енди ортга кайтмайди,
Коз йош токиб йиглайди.

Енди йок бизнинг кулгу,
Енди йок бизда кайгу.
Енди йок бизнинг туйгу,
Бу шунчаки орзу. (х2)

Кушик матнлари
ФорМусиц Про — Енди йо’к